UK-tillægget falder for smågrise

UK-tillægget falder i år med 2,22 kroner til 12,94 kroner for en 30-kilos UK-smågris, oplyser Seges Svineproduktion.

Øgede omkostninger ved UK-produktion betyder ifølge Seges Svineproduktion, at UK-tillægget falder fra 15,16 kroner til 12,94 kroner for en 30-kilos UK-smågris i 2020. Det svarer til et fald på 15 procent.

Det er nye vurderinger af konsekvenserne ved løsdrift i løbeafdelingen, m.v., der har ført til meromkostningerne, skriver Seges Svineproduktion på www. Svineproduktion.dk.

Grundlaget for beregningen er, at det aktuelle tillæg til godkendte slagtesvin er 30 øre pr. kg. Når man tager hensyn til godkendelsesprocenten og UK-slagtesvinets vægt, giver det 22,71 kroner pr. UK-slagtegris til fordeling mellem soholder og slagtegriseproducent.

- Smågrisenes andel af udgifterne er 57 procent i 2020, derfor bliver UK-tillægget ved 30 kilos grise 12,94 kroner pr. UK-smågris, lyder konklusionen.

Falder yderligere

I takt med indfasningen af nye løbeafdelinger med løsdrift i den danske svineproduktion vil UK-smågriseproducentens andel af omkostningerne falde til 50 procent af omkostningerne i 2035, hvor nye regler fra 2015 er fuldt indfaset.

Det giver et UK-tillæg i 2035 på 11,36 kroner med de nuværende forudsætninger.

Dermed ændres UK-fordelingsnøglen, så UK-soholdernes produktionsomkostninger bliver gradvist mindre med årene i forhold til almindelige svineproducenter.

Meromkostningen ved at producere en UK-gris er ifølge Seges Svineproduktion 6,96 kroner pr. gris i forhold til »den gamle« produktion med traditionel boksopstaldning, m.v.

De nye løbeafdelinger fra 2015 og fremefter er lig løbeafdelingerne for UK-produktion. Eneste forskel er, at søer/gylte må sættes i boks i op til tre dage i den almindelige produktion, mens de kun må være i boks i fire timer ved UK-produktion.

Ekstra omkostninger

UK-smågriseproducenterne har ekstra omkostninger på grund af specielle UK-foderkrav (ingen blodplasma). Dette koster 0,97 kroner pr. smågris fra fravænning til 30 kilo, skriver Seges Svineproduktion.

Hos slagtesvineproducenten ligger omkostningen hovedsageligt i lidt lavere slagtevægt, flere kontrolbesøg end konventionelle besætninger og på de grise, der ikke opnår at blive godkendt til UK-tillæg.

- Dette udgør stabilt cirka 2,87 kroner pr. gris, tilføjer Seges Svineproduktion.

 

Læs også