Mikael tabte hjertet til Simmental-racen: - Jeg har været med på skue i næsten tyve år

Mikael Hollænder, Glejbjerg, har i mere end to årtier haft Simmentaler-kvæg – og udstillet på dyrskue. Her i maj er han med i Aabenraa.

Mikael Hollænder, Glejbjerg, har i mere end to årtier haft Simmentaler-kvæg – og udstillet på dyrskue. Her i maj er han med i Aabenraa.

Af Karsten Himmelstrup

Mikael Hollænder har tabt sit hjerte til Simmentaler.

I næsten tyve år haft Simmentaler-racen været en væsentlig del af hans og familiens fritidslandbrug ved landevejen mellem Glejbjerg og Holsted. De avler, de udstiller og de tilbringer en del af ferien på Landsskuet i Herning sammen med de andre avlere.

Mikael Hollænder er landmand og arbejder på en nærliggende kvægejendom med malkekvier. Han er glad for malkekøerne, men det er Simmentaler-kødkvæget, som han og familien brænder for i fritiden.

- Jeg har været med på skue i næsten tyve år, og det har stort set altid været med Simmetaler-kvæg. Jeg startede i sin tid med får, men jeg skiftede kort tid efter over til kødkvæg, og det har jeg holdt ved lige siden, siger Mikael Hollænder, som kan glæde sig over, at hele familien bakker op og er glade deltagere på dyrskuerne.

- Vi startede i sin tid på dyrskuet i Ribe og i Varde. Efter at Varde lukkede, tager vi sammen med andre avlere her fra området til skuet i Aabenraa, og vi er faktisk så mange, at vi kan sende et helt træk afsted. Vi hjælper hinanden, og nogle læsser, mens andre modtager alle dyr på dyrskuepladsen i Aabenraa, siger Mikael Hollænder.

Udstiller alle dyrene

Han har syv hektar jord til ejendommen, og hvor dyrene tidligere gik meget ude, er de i dag om vinteren i løsdriftsstalden, da der ofte er for fugtigt i marken. Tidligere kom Simmentalerne ud på græs om vinteren. De gik så ind mellem træer på marken for at få læ - men de senere år er de blevet indendøre.

- Jeg plejer at have fem til seks køer, og i nogle perioder har jeg været helt oppe på ti køer. Lige nu har vi fire køer med kalve, og vi udstiller stort set alt, vi har. En ko er dog ikke meget for at komme afsted, og den bliver hjemme i år, så jeg tager til Aabenraa med tre køer med kalve, siger Mikael Hollænder.

- Mine forældre havde et kvægbrug med Jersey-køer som var løbet med Hereford. Jeg startede i sin tid med en jersey-ko, som var løbet med halv Hereford, halv Limousine, men jeg valgte derefter Simmentaler, fordi de er så rolige. Temperamentet passer godt til vores familie, og det skal være sådan, at børnene kan mønstre dem. Det har de ingen problemer med. Simmentaler er rolige og fredelige og lidt nysgerrige. De kan godt lide at være tæt på os, og jeg behøver bare rasle med en spand, så kommer de løbende, siger Mikael Hollænder.

- Vi gør ikke noget ud af at købe avlsmateriale, selv om det kunne være en nem genvej. Vi har kun dyrene som hobby, og alle dyrene her er avlet med udgangspunkt i den samme ko, siger han.

- Det er passende antal dyr vi har. De skal jo passes herhjemme til hverdag, og vi har også en håndfuld børn, som skal hentes og bringes, så er der nok at se til, siger han.

En stor race

Simmentaler hører til blandt de store racer i Danmark. Limousine, Hereford og Charolais er nok de største, men Simmentaler og Angus følger godt med.

- På skuerne møder vi fagfæller og hygger os sammen med de andre. I Aabenraa spiser alle f.eks. morgenmad sammen på tværs af racerne, og det er meget hyggeligt at høre om, hvordan det går andre steder. Man kan godt være konkurrenter i løbet af dagen samtidig med, at man kan finde sammen og snakke, siger Mikael Hollænder.

- Om vi har hentet topresultater?

Konkurrencen er ofte hård, men vi har da været tæt på Herning, hvor vi blev nummer med en ko med kalv. Desværre var der kun ærespræmier til de to bedste, fortæller han.

Simmentaler – både kød og mælk i Europa

Siden begyndelsen af 1970’erne har Simmental som kødkvægsrace bredt sig med stor hast i Danmark. Oprindeligt stammer Simmental fra Schweiz, hvor man gennem århundreder har drevet avlsarbejde med Fleckvieh, som racen kaldes lokalt.

Historisk set var Simmental oprindeligt en race, der blev anvendt til tre formål: mælk, kød og trækkraft. Netop denne kombination har uden tvivl været med til at bibringe racen dens styrke. Racen findes i dag i alle verdensdele i et antal af ca. 50 millioner dyr. Den er dermed blandt de 3-4 mest udbredte kvægracer på kloden.

I Østrig er Simmental den altdominerende race. En årlig mælkeydelse på op til 10.000-15.000 liter pr. ko er her ikke noget særsyn, sideløbende med en stor produktion af kød.

Det er imidlertid som ren kødkvægsrace, at Simmental er mest kendt på verdensplan. Den til gengæld producerer kød i stor stil under ekstensive produktionsformer i Nord- og Sydamerika, Australien og det sydlige Afrika. I Danmark anvendes Simmental som nævnt specielt som kødkvægsrace under intensive forhold, men anvendes også til indkrydsning i malkekvægsbesætninger.

Simmentaler har enorme anlæg for stor daglig tilvækst – en tilvækst på 2.000 g. pr. dag og derover er i dag ganske almindeligt. Dertil kommer god muskulatur samt evnen til at producere på et lavt foderforbrug - her udmærker racen sig ikke mindst ved evnen til at optage store mængder billigt grovfoder.

Som race er Simmental karakteriseret ved at være stor, lang og muskuløs med særdeles godt og roligt temperament.

Læs også