Fleksible frister for efterafgrøder

På baggrund af et lovforslag førstebehandlet i Folketinget i torsdags er det muligt i 2019 at så efterafgrøder senere end den gældende frist mod, at den lavere effekt af de sent såede efterafgrøder modsvares af en reduktion af deres gødningskvote.

Henriette Lemvig

Journalist (Planter)
09-02-2019 14:00
Med et nyt lovforslag gør miljø- og fødevareministeren op med, at efterafgrøder skal være etableret på en bestemt dato. Fremover bliver det langt mere fleksibelt.

Siden de første vandmiljøplaner har det været et fast princip, at efterafgrøder skal være etableret enten 1. august eller 20. august, afhængig af hvilken afgrøde, der anvendes.

Et fast datokrav tager imidlertid ikke hensyn til de mange andre aktiviteter, som finder sted på de enkelte bedrifter især i perioden omkring høst. Derudover kan regn og tørke besværliggøre og forsinke etablering af efterafgrøder på landmænds marker. Senest har der været udfordringer med store nedbørsmængder i 2017, efterfulgt af tørken i 2018.

Med et nyt lovforslag, som blev førstebehandlet i Folketinget i torsdags, vil miljø- og fødevareministeren gøre op med princippet om én bestemt dato.

 

Fleksibilitet

På baggrund af lovforslaget kan landmændene i 2019 få mulighed for at så efterafgrøder senere end den gældende frist mod, at den lavere effekt af de sent såede efterafgrøder modsvares af en reduktion af deres gødningskvote.

Hermed vil landmændene få fleksibilitet i forhold til at tilpasse driften og tidspunktet for etablering af efterafgrøderne til vejrforholdene - samtidig med, at der bliver større sikkerhed for, at efterafgrøderne leverer den forudsatte miljøeffekt.

- Vi skal give landmændene de bedste muligheder for at udøve godt landmandsskab. Samtidig skal vi passe godt på miljøet. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med fleksible frister for efterafgrøderne kan være med til at sikre begge dele, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

 

Første skridt

Miljø- og Fødevareministeriet arbejder videre på modellen for fleksible frister frem mod 2020 og vil i den forbindelse fortsætte undersøgelserne af, om det er muligt at give en bonus til landmanden, hvis han etablerer efterafgrøderne tidligt og hermed leverer en ekstra miljøindsats.

 Det har ikke været muligt at oprette en bonusordning allerede i 2019, da Aarhus Universitet mangler yderligere viden, før det faglige grundlag er på plads.

Der kan på længere sigt være udsigt til, at krav om frister for efterafgrøder helt udgår. Det samme gælder de nuværende krav om bestemte efterafgrøder.

I Miljø- og Fødevareministeriets partnerskab med Landbrug & Fødevarer om præcisionslandbrug og smart regulering undersøges det, om data fra de nye landbrugsteknologier sammen med monitorering kan anvendes i en fleksibel ordning, hvor bedrifterne alene forpligtes til at etablere et robust plantedække efter høst, som skal kunne identificeres via satellit.

- Jeg arbejder løbende for, at de mange nye præcisionsteknologier skal medvirke til at gøre mange af de nuværende regler og kontrolordninger overflødige og dermed overlade flere beslutninger til landmanden selv. Det har både landmanden, miljøet og myndighederne gavn af.

- Jeg ser derfor frem til de næste skridt i arbejdet i partnerskabet med Landbrug & Fødevarer om et alternativ til den gældende efterafgrødeordning, siger Jakob Ellemann-Jensen.

 

Ny gødskningslov

Fleksible frister for efterafgrøder indgår i en ny gødskningslov, som blev førstebehandlet i Folketinget i torsdag den 7. februar. Lovforslaget udgør grundlaget for, at processen med at målrette reguleringen af landbruget kan fortsætte i de kommende år, hvor kravene til landmændene tager udgangspunkt i behovene i det lokale vandmiljø.

 

Fakta
Efterafgrøder er et centralt virkemiddel i indsatsen for vandmiljøet, da efterafgrøder tilbageholder kvælstof på markerne, så det ikke udvaskes til vandmiljøet. Pligtige efterafgrøder skal være etableret senest 1. eller 20. august og må tidligst destrueres 20. oktober.
Lovforslaget sikrer blandt andet grundlaget for at indføre fleksible såfrister. Den konkrete model er fortsat under udarbejdelse på baggrund af rådgivning fra bl.a. Aarhus Universitet. Det forventes at landmændene får mulighed for at anvende de fleksible frister fra 2019.
I regi af Partnerskabet mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Landbrug & Fødevarer om præcisionslandbrug og smart regulering undersøges det faglige grundlag for, om et krav om biomasse på markerne, hvis omfang kan opgøres via satellitbilleder, kan erstatte krav om efterafgrøder med uændret miljøeffekt. Som et næste skridt forventes et pilotprojekt med deltagelse af konkrete bedrifter at blive sat i gang i 2020.

Nu rykker svineprisen i USA på sig

19-02-2019 17:46:59

Donald Trump ligger fortsat i forhandlinger med Kina om en løsning på handelskonflikten de to lande imellem. Det tegner positivt med forhandlingerne og det kan gavne svineprisen i ikke kun USA men også her hjemme. Kina får desuden brug for at importere store mængder af svinekød, nu hvor udbruddet af den afrikanske svinepest fortsætter med bredde sig i landet med de mange grise.


Ny direktør i Seges

19-02-2019 16:47:32

Fra Taulov til Mumbai

19-02-2019 16:00:54

Med en østjysk landbrugsbaggrund arbejder Robert Jensen Brink i Indiens største by med at bygge bro mellem danske landbrugs- og fødevarevirksomheder og indiske importører.


Andre lande blæser derudad med markedsføring i Indien – men ikke Danmark

19-02-2019 16:00:50

Danske fødevarevirksomheder er alvorligt bagud på det enorme indiske marked på grund af manglende tilstedeværelse. - Her er belgisk svinekød overalt. Og fødevarer fra Holland, Tyskland og Sverige. Men hvor er de danske, spørger indiske importører ifølge Robert Jensen Brink fra Dansk Industri.


Ministre mente, det var turen værd at besøge begyndende vildsvinehegn

19-02-2019 15:20:42

I går var hele to ministre på besøg ved den dansk/tyske grænse for at se en del af det første – af i alt 70 kilometer planlagt og igangsat – vildsvinehegn. Et hegn, der nu begynder at tage form og kan ses i landskabet.


Millioner at hente i Fredericia for DLG

19-02-2019 15:00:52

Udflytning og centraliseringen i det nye hovedkvarter giver DLG en gevinst på 50 millioner kroner. Også et nyt centralt varelager i Taulov betyder store besparelser og bedre kundeservice.


Sagro vil hjælpe flere unge i gang

19-02-2019 14:44:22

Sagro holder møder om mulighederne og udfordringerne med at købe drømme-ejendommen


Danish Crown bliver burgerkonge i Italien

19-02-2019 13:19:16

Sidste års royale danske eksportfremstød i Italien får nu udslag på Danish Crowns bundlinje. Det sker gennem eksport af kød til burgere, promoveret af Kronprinsparret.


Foulum vært for stor international konference til sommer

19-02-2019 13:00:30

En række aktører, heriblandt Seges og Aarhus Universitet, sætter cirkulær bioøkonomi på den internationale dagsorden ved en stor konference til sommer.


Landbrug- og fødevareerhvervet har minimalt madspild

19-02-2019 11:11:19

De danske landmænd og fødevareindustrien er hver især så gode til at anvende restprodukter fra fødevareproduktionen på forskellige måder, så det reelle madspild er yderst begrænset. Det gælder især for animalske produkter, viser en ny rapport fra Aarhus Universitet.


Gode råd til håndtering af de svage nyfødte grise

19-02-2019 11:00:14

Det gælder om at yde lidt ekstra, når der skal holdes liv i de små og svage, nyfødte grise. En svinekonsulent fra LMO og en fynsk opformeringsbesætning deler deres erfaringer.


Velsmurt slagtekalveproduktion giver ingen penge

19-02-2019 10:30:53

Samsøs eneste slagtekalveproducent ligger flot på alle parametre. Der mangler imidlertid 500 kroner i dækningsbidrag pr. kalv i, at økonomien hænger sammen.


Medie: Styrelse frygter øget vildsvinebestand

19-02-2019 10:03:34

Den milde vinter har givet bedre levebetingelser for vildsvin i Sønderjylland, og nu frygter Naturstyrelsen, at bestanden af vildsvin i Danmark vil blive forøget.


Landbruget kan blomstre

19-02-2019 08:59:02

Planteavl i SLF har indgået et samarbejde med LMO om, at landmænd kan få sået sommerblomster i kanten af deres marker, til gavn for dyr og mennesker i nærområdet.


Tillykke Danmark: - Nu lukker vi landbruget

19-02-2019 08:00:36

Gennem de seneste 15 år er landbruget blevet overreguleret af embedsværket. Nu ser vi konsekvenserne. Minister og politikerne kan glæde sig over, at deres problem med landbruget løser sig selv, lyder det fra de tre skribenter, som har eller er ved at lukke deres landbrug.


Begyndende manganmangel på udsatte marker

19-02-2019 08:00:18

Generelt er billedet, at gødningstildelingen godt kan udskydes i forhold til et normalt forår. Agri Nord anbefaler, at man venter og i kraftige afgrøder reducerer kvælstofmængden med 10-20 kilo pr. hektar. Enkelte udsatte marker kræver mangantilførsel.


Tilsætning af Vizura til gyllen fremmer fosforoptag - test

16-11-2018 00:00:43

Med tilsætning af Vizura i den udspredte gylle fremmes planternes fosforoptag. Dette er især en fordel for de landmænd, der er ramt af fosforloftet.


Semler Agro Rykker ud i Marken

10-11-2018 09:50:25

John Deere traktorer med redskaber fra forskellige producenter står klar, når Semler Agro tirsdag den 23. oktober rammer Fredericia med DemoTour 2018


Side 1 af 1461 (29208 artikler)Prev1234567145914601461Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer