Minister sætter fokus på efterafgrødeordningen

Fødevareminister Mogens Jensen (S) og Landbrug og Fødevarer er gået sammen om et nyt pilotprojekt, der skal undersøge, om den nuværende efterafgrødeordning kan omlægges og gøres mere fleksibel.

Til februar får ti landmænd mulighed for at være en del af et nyt pilotprojekt, hvor de i stedet for at følge de nuværende krav til efterafgrøder eller anvende de kendte alternativer hertil, skal forsøge at opnå et fastsat biomasseniveau på deres marker.

Formålet med projektet er at undersøge, om et krav til biomasse vil fungere bedre, give større fleksibilitet og flere valgmuligheder for landmændene end de nuværende krav til efterafgrøder, forklarer fødevareminister Mogens Jensen (S).

- Vi har et stort fokus på, at vi skal lykkes med at passe bedre på vores miljø – både i vand og på land. Vi stiller flere krav til landbruget, men det kræver også, at vi hele tiden ser efter nye måder, hvor vi kan nå vores mål. Med det nye pilotprojekt skal ti landmænd hjælpe os med at se på, om krav til biomasse i fremtiden kan være grundlaget for en mere fleksibel kvælstofregulering. Jeg glæder mig til at følge projektet og resultaterne, siger Mogens Jensen.  

Konkret skal pilotprojektet undersøge muligheden for at benytte satellitmålinger af biomasse som alternativ til pligtige og husdyrefterafgrøder. De ti landmænd fritages i to år fra de almindelige krav om at etablere pligtige og husdyrefterafgrøder og skal i stedet afprøve, om et bestemt biomasseniveau af forskellige afgrødetyper vil have samme effekt som efterafgrøder.

Partnerskab med landbruget

De danske landmænd har længe ønsket større fleksibilitet i kvælstofreguleringen med fokus på at etablere et solidt plantedække i efteråret frem for at leve op til faste datokrav for efterafgrøder. 

Pilotprojektet er en del af partnerskabet om præcisionslandbrug mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Landbrug & Fødevarer.

Projektet forventes at gå i gang i februar 2020 og afsluttes i december 2021.

Landbrugsstyrelsen vil på baggrund af resultaterne fra pilotprojektet vurdere, om der er grundlag for mere fleksible regler for pligtige og husdyrefterafgrøder.

Læs mere om partnerskabet om præcisionslandbrug på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

mip 

Læs også