bannerPos

Formand for LandboSyd: Nu gælder det om at stå sammen

Formand for LandboSyd, Mogens Dall opfordrer til, at landbruget står sammen og siger stop for målrettede efterafgrøder, der ikke passer ind i sædskiftet og markplanen.
28-11-2019 07:46

Formand for LandboSyd, Mogens Dall sammenligner det pludselige regeringsindgreb over for planteavlerne med ideen om at lave randzoner.

- Dansk landbrug bør sige stop for målrettede efterafgrøder, der ikke passer ind i sædskiftet og markplanen. Vi bør sige stop for målrettet regulering, indtil målsætningerne for udledning af kvælstof er ændret totalt.

Opfordringen kommer fra formand for LandboSyd, Mogens Dall og chefrådgiver Helge Lorenzen.

- Omkostningerne til efterafgrøder er store, og indgrebet koster simpelthen landbruget for meget, i forhold til det man opnår. Vi vil ikke have efterafgrøder for at nå en målsætning, der er forkert. Vi kan i stedet spare frø, diesel og arbejdstid og slippe for at leve op til en masse datokrav. De målrettede efterafgrøder koster på mange bedrifter op til 3.300 kroner pr. hektar, og så kan man lige så godt lade være, siger Mogens Dall.

Fagligt set urimeligt

Formanden mener, at aftalen mellem regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet er fagligt set dybt urimelig, og han sammenligner med forsøget for nogle år siden på at indføre randzoner.

Dengang blev planerne taget af bordet efter massivt, fagligt pres fra erhvervet. Nu skal vi arbejde for, at vandplanernes målsætning om at komme ned på 44.700 tons kvælstof tages af bordet. Vi skal ikke længere ned, end vi er nu, nemlig 60.000 tons pr. år. Det er latterligt, at regeringen jagter 3.500 tons, når vi ved, at der hvert år driver omkring 500.000 tons kvælstof fra blandt andet de tyske og polske floder rundt i de indre farvande, siger Mogens Dall.

Hovsa-ændringer

- At hovsa-ændre kravene her i slutningen af november er simpelthen mangel på respekt over for det arbejde, vi som landmænd står op til hver morgen, siger Mogens Dall, som i over et år har arbejdet på at få etableret et minivådområde på 1,7 hektar derhjemme.

- Men råstofloven forhindrer os i at nå de mål, som politikerne ønsker. Nu får vi af hammeren – det var til at forudse efter valget, men der var nok nogle få, der håbede på milde vinde, efter at have hørt ministrene på delegeretmødet i Landbrug & Fødevarer. Jeg kan kun håbe på, at vi i landbruget forstår at holde sammen, siger Mogens Dall.

Målsætning er forkert

Chefrådgiver Helge Lorenzen forklarer, at målsætningen om at reducere udledningen fra de nuværende cirka 60.000 tons til 44.700 tons er forkert og ikke vil influere væsentligt eller måleligt på havmiljøet omkring Danmark. Han forklarer, at LandboSyd opfordrer til, at man så vidt muligt ikke etablerer målrettede efterafgrøder i efteråret 2020, medmindre det passer rigtig godt ind i sædskiftet og den planlagte markdrift. I det omfang de målrettede efterafgrøder ikke bliver ansøgt, vil der komme et obligatorisk krav.

Udsætter kvotereduktion et år

- Vi vil derfor opfordre til, at det obligatoriske krav ikke bliver indfriet med mindre, det passer rigtig godt ind i sædskiftet og den planlagte markdrift. Der vil så måske blive udløst en kvotereduktion i 2021, hvis andre ikke har valgt at udlægge de målrettede efterafgrøder, eller hvis man ikke får ændret de forkerte målsætninger. En kvotereduktion i 2021 kan så blive resultatet. Det vil betyde, at man både sparer udgifter til frø samt udgifter til diesel og til såning af målrettede efterafgrøder i efteråret 2020, og man udsætter kvotereduktionen et år til 2021, forklarer Helge Lorenzen.

Mere end halveret

- Hverken klorofyl, ålegræs eller sigtbarhed responderer væsentligt på reduktion af kvælstofudledningerne, som i Danmark allerede er mere end halveret. Tilsvarende reduktioner har ikke fundet sted i andre lande. Mange målsætninger for vandmiljøet vil ikke blive opnået, selv om dansk landbrugsproduktion stopper totalt, siger Helge Lorenzen.

Omfanget af iltsvind stiger

Han forklarer, at der er mange andre presfaktorer som for eksempel klimaforandringer og transport af næringsstoffer og alger fra Nordsøen ind i Kattegat samt fra Østersøen og videre til indre farvande.

De problemer kan ikke løses med reduktion i udledning af kvælstof fra dansk landbrug. Omfanget af iltsvind bliver ved med at stige på trods af fald i udledningen af kvælstof. Klimaforandringer og en forlænget periode med lagdeling i havet kan være en overset årsag hertil, som udenlandsk forskning peger på ifølge Helge Lorenzen og Mogens Dall.

hl

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.

Nu afgøres om aksbeskyttelsen i hvede skal deles i to sprøjtninger

Planteavlskonsulenter landet over foretager hver uge observationer i afgrøderne og melder angreb af skadegørere ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen. Her er en kort status på denne uges registreringer.

Studietur til Brasilien og Argentina

Landbrug, natur og kultur er meget anderledes i Brasilien og Argentina på grund af helt andre klimatiske og politiske betingelser. Nu er der en chance for at opleve det på en studietur fra 18. november til 1. december i år.

Det trækker mod en tidlig høst

- Afgrøderne står godt lige nu, men vejrudsigten siger tørt og varmt de kommende uger. Så jeg forudser, det bliver en tidlig høst indenfor den normale høstperiode, vurderer Mogens Hansen.

No till giver senere såning af vårafgrøder

På Lynggård har man efterhånden mange års god erfaring med pløjefri dyrkning. - Vi ser mest en udfordring i koldere jord om foråret og dermed let 14 dages senere såning af vårafgrøder, siger driftsleder Mogens Hansen.

Tyve års tjek på om pesticider udvaskes til grundvandet

Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) blev for 20 år siden skabt ud fra et politisk ønske om at sikre kvaliteten af grundvandet. VAP har siden leveret resultater om risikoen for udvaskning af pesticider og dermed ny viden til reguleringen af pesticider.

Udlejning af landbrugsejendomme

De fleste landbrug råder ofte over et eller flere stuehuse, som ikke anvendes i forbindelse med driften, men derimod udlejes til enten private eller medarbejdere.

Sæt et vandur på strengen og undersøg vandets indhold

En ko skal drikke tre gange sin ydelse, men gør den det? En bygningsrådgiver anbefaler at få sat et vandur på streng, at få lavet en vandanalyse og gjort vandkarrene rene hver eneste dag. Og sidst, men ikke mindst, bør man tænke over, om ens vandkar hænger i den rigtige højde, 70-70 centimeter over jorden.
Side 1 af 1849 (36973 artikler)Prev1234567184718481849Next