Nye efterafgrøde-regler skaber kaos for planteavlskonsulenter

Nye krav om flere målrettede efterafgrøder giver store vanskeligheder i planteavlsafdelingen hos Agri Nord.


Der er stor frustration blandt de mere end 20 planteavlskonsulenter i Agri Nord.

De har lavet cirka 25 procent af markplanerne for de største kunder, men efter der er hasteindført ekstra krav til efterafgrøder, ved de ikke, hvad der skal ske med det arbejde, de allerede har lavet.

Det eneste de ved, det er, at der på landsplan skal puttes 125.000 hektar flere, målrettede af-grøder ind i markplanerne. Men selvom kravet er kommet, er der endnu ingen kort tilgængelige, der kan vise, hvor de ekstra efterafgrøder skal placeres.

- Det er simpelthen under al kritik. Det kommer til at skabe kaos, siger Henrik Højgaard, der er én af de frustrerede konsulenter.

Frustrerede kunder

Han kan nu se frem til, at han skal orientere nogle af sine kunder om, at de enten skal pløje noget af deres vintersæd op til foråret eller afgive noget kvælstofkvote.

Og så skal han rette de markplaner til, som han allerede har lavet.

- Jeg ved jo godt, at det er mig, deres frustrationer kommer til at gå ud over, siger han.

Henrik Højgaards chef, Flemming Floor Jensen, understreger, at det er samtlige konsulenter, der er frustrerede i afdelingen.

- De kommer til at sidde og lave dobbeltarbejde, og selvfølgelig bliver kunderne også frustre-rede over det. Der er jo kun dem til at betale, siger han.

Frustration over manglende kort

Flemming Floor Jensen har ikke stor tiltro til, at de lovede kort bliver tilgængelige om 14 dage som lovet.

- Når de siger 14 dage, så ved vi jo, at der sagtens kan gå op til en måned, siger chefkonsu-lenten.

En ting er det kaos, konsulenterne oplever på kontoret. En anden ting er det kaos, landmæn-dene kommer til at opleve til foråret, når de enten skal pløje marker op, eller reducere kvæl-stofmængden.

- Vi taler jo om direkte tab. Enten ved at pløje en etableret mark op eller ved at få mindre ud af en mark på grund af mindre gødning, siger Flemming Floor Jensen.

Læs også