Nu kan du klage over gamle ejendomsvurderinger

I de kommende måneder har du mulighed for at klage over forkerte ejendomsvurderinger fra 2013-2020 til Skatteankestyrelsen.

Af chefkonsulent Søren Hjorth, Seges

Ejer du eller har du ejet en landbrugsejendom, hvor den offentlige vurdering har været forkert? Så har du nu mulighed for at klage over den gamle vurdering.

Klageretten gælder for vurderinger fra 2013-2020, og du har ret til at klage, hvis du opfylder et eller begge af disse kriterier:

  • Du var ejer af ejendommen i året for den vurdering, du vil klage over.

  • Du betalte ejendomsværdiskat og grundskyld på baggrund af vurderingen for det år, du vil klage over.

Hvis der har været andre ejere end dig i årene 2013-2020, eller andre har skullet betale skat af ejendommen i perioden, har de også mulighed for at klage.

Klag over alle forhold

Du kan som udgangspunkt klage over alle forhold i vurderingen. Det kan for eksempel være størrelsen på grund- og bygningsarealer, ejendommens anvendelsesmuligheder og prisniveauet.

Rent praktisk vil du i løbet af de næste måneder modtage et brev fra Vurderingsstyrelsen med titlen "Du/I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger”. Hvis du vil klage, skal Skatteankestyrelsen have modtaget din klage senest 90 dage fra datoen på brevet.

Koster penge at klage

Du skal være opmærksom på, at klagen koster 500 kr. for hver vurdering pr. ejendom, du klager over. Hvis du får helt eller delvist ret i din klage, får du gebyret tilbage.

Hvis du eksempelvis har to ejendomme, og du vil klage over vurderingerne på begge i 2014, 2016 og 2018, koster det med andre ord 3.000 kr. i klagegebyr.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan eller skal klage, bør du søge sagkyndig bistand hos din skatterådgiver i din DLBR-virksomhed. Det kan for eksempel være i forbindelse med, at du alligevel skal snakke afslutning af 2020-skatteregnskabet med vedkommende.

En vis procesrisiko

Du skal selvfølgelig kun klage, hvis din vurdering er forkert, og hvis du kan have fordel af at få ændret vurderingen.

Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at en klage kan være forbundet med en vis procesrisiko, fordi klagen kan ende anderledes end forventet. Det er dog muligt at tilbagekalde en klage over de gamle vurderinger, hvis det inden den endelige afgørelse af klagen viser sig, at udfaldet af klagen vil blive uhensigtsmæssigt.

Hvis du ikke er interesseret i at klage over dine gamle vurderinger her og nu, har du mulighed for at vente med at klage, til de nye vurderinger efter ejendomsvurderingsloven foreligger. Det sker formentlig i 2022.

Sidste gang vurderet i 2012

Landbrugsejendomme blev sidste gang vurderet på normal vis i 2012. Siden er vurderingerne som udgangspunkt videreført uændret, med mindre der på grund af eksempelvis jordsalg eller nybyggeri er foretaget en omvurdering af ejendommen.

Det er især for ejendomme med uændrede videreførelser af 2012-vurderingen, at der er risiko for fejlbehæftede vurderinger fra 2013-2020.

Læs også