L&F anker dom fra Landsretten til Højesteret

Landbrug & Fødevarer, L&F, anker sag om restlevetid for husdyrbedrifter til Højesteret.

Forleden faldt der dom i en principiel retssag om restlevetiden på husdyrsbedrifter, når de revurderes, men ikke med det samme kan leve op til de skærpede ammoniakdepositionskrav.

Vestre Landsret frifandt Miljø- og Fødevareklagenævnet. Primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer har nu besluttet, at sagen skal prøves ved Højesteret. Det skriver Landbrug og Fødevarer i en pressemeddelelse.

- Vi går videre med sagen, der er principiel og dermed vigtigt at få afprøvet ved den øverste domstol i landet. Som det første vil vi udarbejde en ankestævning, som forberedelse til sagen i Højesteret, siger Charlotte Bigum Lynæs, chefjurist i Landbrug & Fødevarer.

Tre år undervejs

Sagen stammer tilbage fra 2019, hvor Aalborg Kommune besluttede, at en landmands ejendom med 4.600 slagtegrise skulle leve op til skærpede ammoniakkrav ved udgangen af 2030. Men det omgjorde Miljø- og Fødevareklagenævnet i december 2020.

Der blev restlevetiden sat drastisk ned til et enkelt år. Det fik store konsekvenser for landmanden, og den dag i dag er ejendommen lukket ned.

Landbrug & Fødevarer anser sagen for at være principiel og dermed få stor betydning for, hvordan restlevetid bliver takseret fremover, og derfor har besluttet at gå videre med sagen.

Læs også