Fortsat efterspørgsel på landejendomme

Plads og ro trækker unge familier til landdistrikterne. Fynsk ejendomsmægler har ikke oplevet nedgang i salg af hverken landejendomme eller produktionslandbrug.

- Selvom optimismen måske generelt er for nedadgående i ejendomsbranchen, så har vi stadig en rigtig pæn efterspørgsel på landejendomme.

Ejendomsmægler Birthe Pedersen, LandboGruppen Fyn er fortsat positiv i forhold til salg af ejendomme på landet.

- Vi ser en tendens af unge familier i 30’erne, der ønsker bolig på landet. Oftest er det deres andet huskøb. Der er måske kommet et par børn til, og nu skal ønsket om mere plads, ro og lidt højere til himlen, indfries.

Jord og boligkvadratmeter

Birthe Pedersen påpeger, at det især er den gode plads, der efterspørges.

- Der skal være jord til. Men hvor der for 25 år siden var efterspørgsel på ejendommen op til 35 hektar, hvor jorden skulle være pensionsopsparingen, er der i dag mere bud efter ejendomme med to til seks hektar. Det er i hvert fald det antal hektar, der gør det mest omsætteligt, når bygningerne skal benyttes til hobby og iværksætteri.

- Så frasælger vi landbrugsjorden til en nabolandmand i stedet.

Modsat andelen af jordtilliggende, må stuehus og udbygninger gerne rumme mange kvadratmeter.

- Hellere for stort, end for småt, understreger Birthe Pedersen.

God efterspørgsel på landbrug

Egentlige produktionslandbrug har heller ikke været ramt af nedgang.

- Der er god efterspørgsel. Både fra landmænd, der allerede er etableret og gerne vil udvide og udvikle. Men også fra andre erhverv, der køber en såkaldt »ESG-ejendom«.

»ESG-ejendomme«

Birthe Pedersen forklarer, at det eksempelvis kan være en planteavlsejendom, som hun netop har solgt, hvor den nye ejer importerer brugskunst fra Kina.

- Her er intentionen, at der skal plantes skov på arealet, som kompensation for den miljøbelastning der finder sted, ved at eksportere fra Kina.

- Vi kommer ikke uden om, at det allerede nu er et krav fra pengeinstitutterne, og at det ikke bliver mindre væsentligt. ESG er kommet for at blive. Så jeg forventer også, at vi vil se flere af den slags køb. Alene for at kunne få lov at låne i kreditinstitutter og bank.

Læs også