Fokus på salg af gården

Skal min gård sælges – eller skal jeg selv blive på den? Og hvad siger potentielle købere? KHL sætter fokus på salg af gårde ved et arrangement den 21. februar

ARRANGEMENT Der er ikke to gårde der er ens, og heller ikke to landmænd, der er ens. Og det er helt individuelt for alle landmænd, hvad ønsket er for bedriftens fremtid.

Fredag den 21. februar kl. 12.00 – 16.00 stiller KHL skarpt på gårdene og deres ejere, når man inviterer til et arrangement om salg af gårde, der finder sted hos KHL, Niels Bohrs Vej i Kolding.

Hér vil der blive sat fokus ikke bare op nuværende ejere og dermed potentielle sælgere af landbrugsbedrifter, men også gruppen af potentielle yngre købere, der er klar til at sikre fremtiden for landbruget.

 

Sælge eller blive?

Skal jeg sælge min gård – eller skal jeg blive? Skal den fortsat udvikles som landbrug, eller skal den videre til næste ejer som et nedlagt landbrug, der også er en betydelig kundegruppe til?

Overvejelserne er mange og i forbindelse med overvejelserne omkring fremtiden for gården, hvor alder, sygdom eller slet og ret – lyst til livsændring - kan skubbe til tankerne om et gårdsalg.

 

Gør gården salgsklar

Netop gårdsalg er overskriften på en af eftermiddagens indlægsholdernes indlæg. Hér vil en landbrugsmægler fra mæglerkæden Landbogruppen komme ind på de udfordringer, der kan være i at sælge eksempelvis lidt jord og mange bygninger – og hvordan man gør gården salgsklar.

-  Det er vigtigt, at det der møder en potentiel køber ikke er gamle udslidte bygninger, der står til nedrivning og et stuehus i dårlig stand. Som ung køber ønsker man ikke at blive præsenteret for ekstraudgifter allerede på gårdspladsen, forklarer KHL-økonomikonsulenterne Thorbjørn Pedersen og Christian Raun, der har arrangeret eftermiddags-eventet.

Og hvad potentielle unge købere lægger vægt på, vil også kunne opleves, da to af slagsen hver vil give deres syn på gårdkøb. Den ene, Hans Peter Jespersen, drømmer om egen gård og ser på de gårde, der er til salg. Den anden, Jesper Knudsen, er ung nyetableret landmand, der købte egen gård i 2019.

Med køb af gård hører finansiering. Her vil der være indlæg fra Real Kredit Danmark, mens konsulenter fra KHL vil fortælle om alternativ finansiering og sælgerpantebreve.

Læs også