Ønske: Opland til Limfjorden skal være grønt af græs

Oplandet til Limfjorden skal i langt højere grad være grøn af græs året rundt. Det mener en række aktører på Skiveegnen, hvor landbruget sammen med Skive Kommune og Klimafonden Skive opfordrer til, at der dyrkes meget mere græs på markerne. Landboforeningen Fjordland understreger i den forbindelse, at det er vigtigt, at den græsgrønne omstilling går i gang hurtigst muligt. Blandt andet via den lokale biogasproduktion.

Det er nødvendigt, at vi får græs meget mere i spil på de arealer, hvor der i dag dyrkes for eksempel majs og korn.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Lars Kristensen, der er næstformand for landboforeningen Fjordland og medlem af kystvandrådet for den centrale del af Limfjorden.

- Arbejdet i det lokale kystvandråd for en renere fjord og senest Folketingets akut-vandplan og den grønne trepart sender kraftige signaler om, at meget store arealer skal braklægges eller helt tages ud af landbrugsdrift af hensyn til vandmiljøet i Limfjorden. Det er dog i mange tilfælde ikke nødvendigt, hvis det i stedet bliver rentabelt at dyrke mere græs og måske også flere roer. Det er afgrøder, der vokser i meget længere tid end majs og korn, og derfor binder mere kvælstof, så det ikke udvaskes til vandmiljøet, siger Lars Kristensen.

- Grønt erhvervseventyr

Han glæder sig over, at Klimafonden Skive sammen med Skive Kommune, flere ministerier og forskere på blandt andet AU Viborg arbejder på at finde en forretningsmodel for at dyrke græs og andre planter, der kan raffineres til protein. I første omgang som dyrefoder, men på længere sigt også som plantebaserede fødevarer.

- Det har potentiale til at blive et grønt erhvervseventyr på skiveegnen, hvor også Thise Mejeri er med i nogle af projekterne. Men trods statslige milliontilskud er græsprotein-produktionen stadig under udvikling, og der kommer til at gå nogle år, inden det er en god forretning. Vi har derfor brug for at se på alternativer, der kan sætte gang i den miljøvenlige græsproduktion, mens vi venter på protein-løsningen, siger Lars Kristensen.

Biogasanlæg kan bruge mere græs

Næstformanden foreslår, at det bliver lettere at benytte græs i produktionen af biogas på skiveegnens forholdsvis mange biogasanlæg.

De bruger i dag i høj grad majs, men det er en afgrøde, der ikke må anvendes i biogasanlæg fra og med august næste år. Græs som erstatning for majs i biogas vil derfor både være med til at fremme en lokal energiproduktion samt mindske landbrugets klima- og miljøpåvirkning. Sker det, vil lokale landmænd med fordel allerede fra i år begynde at omlægge markdriften fra energimajs til græs.

Hos GreenLab Skive Biogas aftager man allerede en hel del økologisk græs, men vil gerne have endnu mere græs i gastankene:

- Når energimajsen forsvinder, er vi klar til at tage mere græs ind. Også gerne fra konventionelle landbrug, siger direktør Christian Frandsen, GreenLab Skive Biogas.

Læs også