Nature Energy i Heden: Klar til flere leverandører

- Behovet for nye energiformer og ikke mindst en ny kontrakt med energiselskabet gør det attraktivt at levere biomasse, påpeger formanden for leverandørforeningen til det midtfynske biogasanlæg. Samtidig åbnes ventelisten for nye leverandører.

Natura Energy Midtfyn har 85 leverandører af biomasse, heraf er de 45, som i 2009 stiftede Fåborg-Midtfyn Biogas Am.b.a., medejere med 10 procent andel. Med et overskud på 15 millioner kroner i 2021, udløser det et overskud på 1,5 millioner kroner til disse lokale landmænd. Foto: Mads Ingemann, Kompress

Hidtil har leverandørerne til de 10 Nature Energi biogasanlæg i landet ikke fået kontant afregning for deres gylle, husdyrgødning eller økologisk biomasse. »Kun« i form af mindre duftende, afgasset gylle retur til bedriften.

Det ændres der nu markant på med en ny leverandøraftale, og samtidig i lyset af det øgede behov for alternative energiformer efter Ruslands invasion i Ukraine.

Efter to års hårde forhandlinger er det lykkedes den nyetablerede landsdækkende leverandørforening, Landbrugets Biomasseleverandører (LBBL), at lande en aftale med det store energiselskab, så der nu ligger en anderledes lukrativ kontrakt klar til underskrift her inden sommerferien hos alle leverandører til Nature Energi.

Kontant afregning med bonus

- Vi får fremadrettet en kontant afregning for vores husdyrgødning, når den opfylder en minimumskvalitet. Dertil kommer en bonus i forhold til den opnåede gaspris, hvilket ikke er uvæsentligt med de stærkt stigende energipriser. Endelig udbetales også en certifikationsbonus for den grønne biogas, fortæller mælkeproducent Peter Høj, Ny Stenderup, der som næstformand for de omkring 1.000 medlemmer i LBBL har været med til at forhandle de forbedrede vilkår igennem.

Han tilføjer, at aftalen er tilbagevirkende for det netop afsluttede 2021-regnskab, hvor der derfor også udløses bonus.

Samtidig er det ved de langstrakte forhandlinger lykkedes at få indføjet en garanti for næringsindholdet i den afgassede gylle, som leverandørerne løbende får retur fra anlæggene.

- Alt i alt er vi tilfredse med aftalen. Landbruget er blevet hørt, og nu får vi del i klimagevinsten ved at levere grøn energi, påpeger Peter Høj, som tillige er formand for de 85 nuværende leverandører til Nature Energy Midtfyn.

Venteliste åbnes

Derfor glæder det ham ydermere, at leverandørforeningen Fåborg-Midtfyn Biogas A.m.b.a., som har en 10 procent ejerandel i biogasanlægget i Heden, nu kan melde ud, at der åbnes for flere leverandører på ventelisten til anlægget.

- Anlægget kører med max. årsproduktion på 21 millioner kubikmeter opgraderet gas, men der arbejdes for at optimere anlægget til at aftage endnu mere lokal biomasse til erstatning af nogle af de øvrige ingredienser, som tilføres produktionen. Foruden gylle og husdyrgødning kan måske frøgræs og slæt fra efterafgrøder komme på tale, ligesom flere øko-planteavlere kan blive leverandører til vores øko-linie, nævner Peter Høj.

Lige nu står landbruget for 75 procent af leverancerne til Heden-anlægget, i form af årligt 320.000 kubikmeter gylle og 50.000 tons dybstrøelse. De resterende 25 procent er primært madaffald, som iblandes biomassen.

Interesserede leverandører kan henvende sig til foreningens koordinator, Lise Nielsen, på telefon 63 62 16 40 eller lcn@tjekrr.dk.

Læs også