Støtte for millioner grønne projekter i fjernvarmesektoren

Energistyrelsen har tilsagn på 38 mio. kr. fra tilskudsordningen »Etableringsstøtte til eldrevne varmepumper og solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion« til ni varmepumpeprojekter og ét solvarmeprojekt. Det er første gang, at der bliver givet støtte til et solvarmeanlæg under denne tilskudsordning. Tilskudsordningen har været igennem en større revision inden denne ansøgningsrunde, så flere værker og flere teknologityper kunne ansøge om støtte. Projekterne medvirker til at fortrænge fossile brændsler i både eksisterende fjernvarmeproduktionen og til projekter, hvor der laves fjernvarmeudvidelser. Dermed bidrager projekterne til den grønne omstilling af den samlede varmesektor i Danmark. Der bliver åbnet for en ny runde af ansøgninger i løbet af 2023. Energistyrelsen melder yderligere ud om ansøgningsrunden på hjemmesiden, når tidspunktet nærmer sig for åbning af runden.

Læs også