Bruger du dieselgenerator til elproduktion?

Bruger din virksomhed en dieselgenerator til produktion af el til eget brug, er det vigtigt, at du har fået de rigtige registreringer på plads, da du ellers ikke kan opnå fradrag for din olieafgift.

Er din produktion af el til eget brug, er det vigtigt at du får de rigtige registreringer på plads. Kun derved kan du opnå fradrag for din olieafgift. Det fortæller økonomikonsulent Christina Berndorff Nielsen fra Kolding Herreds Landbrugsforening i en meddelelse om regler og undtagelser i forbindelse med registrering og afgifter.

- Virksomheder, der fremstiller elektricitet til eget forbrug, skal som udgangspunkt registreres efter elafgiftsloven og betale elafgift af produktion til eget forbrug. Dog er der noget elektricitet som er fritaget for elafgift. Det gælder som hovedregel for elektricitet fremstillet på produktionsanlæg med kapacitet under 150kW, forklarer økonomikonsulenten.

Fremstilling af elektricitet på generator med en effekt under 150 kW er derfor som udgangspunkt fritaget for elafgift, og virksomheden kan som hovedregel ikke registers for elafgift på sådanne anlæg. Når virksomheden ikke kan registreres efter elafgiftsloven, kan olieafgiften hellere ikke godtgøres.

Undtagelser fra reglen

Ifølge Christina Berndorff Nielsen er der dog to undtagelser som gør, at mindre anlæg med kapacitet under 150 kW også anses for at fremstille afgiftspligtig elektricitet, og virksomheden kan derfor registreres for produktion til eget brug.

De to undtagelser er, når anlægget har en kapacitet på mellem 50-150 kW og har en årlig produktion på mere end 50.000 kWh eller hvis anlægget er stationært og har en kontinuerlig fremstilling af elektricitet. I sådan et anlæg er der ingen krav om kapacitet eller produktionskrav.

- I begge tilfælde er det en betingelse, at den fremstillede elektricitet er helt eller delvist godtgørelsesberettiget efter de normale godtgørelsesregler i elafgiftsloven. Dermed sagt, at den fremstillede elektricitet skal bruges i den momspligtige virksomhed. Indberetningen til Skat skal ske på månedsbasis, og følger ikke virksomhedens momsangivelsesfrister.

Christina Berndorff Nielsen oplyser desuden, at nødstrømsanlæg er fritaget for elafgift uanset størrelsen på anlægget, og olieafgiften kan ikke fås retur.

Læs også