Sådan kan du få dine lam til at overleve

Man skal være over de nyfødte lam og sikre dem både råmælk, varme og god hygiejne, hvis de skal overleve.

Læmmesæsonen er en dejlig tid med nyt liv og legesyge lam. Det er også en travl tid med ekstra opsyn og hjælp til læmmende får og nyfødte lam. Det er særligt de første 48 timer efter, lammet er født, hvor en indsats kan være afgørende for, om lammet overlever, lyder det fra rådgivningsselskabet Velas på dets hjemmeside.

- Det nyfødte lam har en »madpakke« med i form af brunt fedt aflejret omkring nyrerne. Det fedt forbrændes i løbet af de første fem timer efter læmningen og giver normalt lammet nok energi til at komme hen og die første gang. Jo større lam, jo større madpakke. Vejer lammet mindre end tre kilo, indikerer det underernæring og manglende fedtreserver, påpeger Velas.

Både ved for små og for store lam ses en højere dødelighed. De store lam er ofte svækkede efter en svær og langstrakt læmning.

- Ved for små eller for store lam bør fårenes huld og foderrationen tjekkes og revideres, så det samme problem kan undgås i næste læmmesæson, lyder rådet.

Mangel på råmælk

Det er afgørende, at lammet får den første råmælk hurtigst muligt inden 24 timer. 

- Det er derfor en god idé at tjekke fårets yver og malke en smule ud på begge patter. Tjek også, om lammet har fået fyldt maven ved løfte det op og holde det under forbenene, så maven strækkes ud. Er den rund og buler ud, er alt fint, men er den slunken og indfalden, har lammet ikke fået nok. Tjek, om lammet er underafkølet, da det så skal have varmen, inden der gives råmælk, lyder det fra Velas.

- Det kan enten være udmalket råmælk fra moderfåret eller et andet får lige efter det har læmmet, eller råmælkserstatning.

Hvis lammets temperatur er kommet helt ned under 37 grader, skal det varmes langsomt op, inden det må få råmælk.

- Lammet skal have en temperatur på 39-40 grader, før det kan sættes tilbage til fåret. En varmekasse eller alternativt et badeværelsesgulv med gulvvarme er meget brugbart, skriver Velas.

Trivelighed

Nogle får yder for lidt eller afviser deres lam. Tjek derfor yveret på fåret og om hun æder og virker frisk. Hvis fåret afviser lammet, kan fiksering være nødvendigt. 

- Hold øje med om lammet virker triveligt det vil sige oplagt, aktivt og veltilpas og uden at stå med krum ryg. Er fårets ydelse for lav, bør der suppleres med udmalket mælk eller erstatning. I det første døgn skal lammet have råmælk. Efter det første døgn skal lammet have almindelig fåremælk/erstatning mindst fire gange i døgnet, såfremt lammet ikke får mælk ved moderfåret, skriver Velas.

Endelig er det vigtigt med god hygiejne – rigeligt strøelse og brug af engangshandsker ved læmning. Husk også at desinficere navlen med jodsprit (mindst 70 procent ethanol), når du ser lammet første gang efter fødsel.

- Kontrollér at lammets navle er tørret ind efter 12 timer, ellers bør der påføres jodsprit på ny, lyder rådet.

mip

Læs også