Udbytte fra ledelsesrummet

Et formaliseret ledelsesrum udstråler professionalisme. Ledelseskraften giver en højere rating hos dine finansielle samarbejdspartnere. Det ses på bundlinjen, skriver driftsøkonom Bent K. Christensen i denne klumme.

Af driftsøkonom Bent K. Christensen, Landbo Limfjord

Tre vigtige udbytter ved at have sparringspartnere i dit ledelsesrum er: Parathed. Besparelse. Overblik.

Det er tre elementer, som giver dig konkurrencekraft.

Hurtig og bedre

Et ledelsesrum som et gårdråd gør dig parat til at træffe hurtigere og bedre beslutninger. Du træder op på en platform, hvor overblikket og paratheden hersker, fordi du har analyseret, risikoafvejet og skabt en handlingsplan. Du har valgt til – og valgt fra. Det fordrer, at du er tro mod dine valg.

Måske står du med et kort over jordejere indenfor en radius på tre kilometer. Ud fra køreafstand har du tegnet dit interessefelt. Når der kommer en ejendom i udbud eller jord til forpagtning, kan du med en skæven til kortet afgøre, om der er tale om en opgave med AA+-prioritet, eller om du høfligt skal takke nej til tilbuddet.

Besparelse

Et formaliseret ledelsesrum udstråler professionalisme. Ledelseskraften giver en højere rating hos dine finansielle samarbejdspartnere. Det ses på bundlinjen: bidragssats, afdragsfrihed, låneramme, beslutningshastighed.

Med et formaliseret ledelsesrum opnår du en effektivisering i din rådgivning, for du bliver skarp på, hvad du efterspørger, hvilke opgaver du skal have udført, hvem der skal koordinere, så du har dine beslutningsgrundlag i rette tid.

Overblik

Arbejdet i ledelsesrummet er trappen op til den platform, hvor du kan skue ud over dit rige. At komme i højden og samtidig have jordforbindelse giver et indblik for dig og din livsledsager. Du bliver set op til, og når man er synlig, er det lettere at dirigere og sætte retningen.

Indenfor dørene

Det, der sker indenfor døren, bliver indenfor døren.

Derfor er det muligt inde i ledelsesrummet at lufte sin bekymring og sin tvivl. Det, der tynger. At efterspørge hjælp. Det er ikke her, at du skal brug tiden på de lette ting. Her skal bordet fyldes med de tunge sager. Tiden er ikke til lavenergipunkter som lange orienteringer og omfattende afrapportering. Vi mødes for at drøfte, skabe og beslutte.

Udbyttet fra dit ledelsesrum er, at du kommer til at træffe bevidste beslutninger. Ledelsesrummet er et arbejdsrum med sparring og drøftelse.

Ledelsesrum

  • Gårdråd og bestyrelser er klassiske eksempler på formaliserede ledelsesrum
  • Nogle ejere vælger med intervaller at indkalde til en drøftelse for at smage på, om sparring giver effekt og værdi i deres virksomhed

Kilde: Bent K. Christensen, driftsøkonom, Landbo Limfjord

Læs også