Overgangsordning vedr. siddepinde og hævede platforme til økologisk fjerkræ udløber ved årsskiftet

Fra den 1. januar 2025 skal alle økologiske fjerkræ, bortset fra ænder og gæs, have adgang til siddepinde og/eller hævede platforme.

Nogle landbrugere har været omfattet af en overgangsordning, men den udløber altså til nytår.

Landbrugsstyrelsen gør opmærksom på, at en hævet platform ikke anses som en del af nyttearealet.

Kravene til længden af siddepindene og størrelsen af de hævede platforme kan findes på Landbrugstyrelsens hjemmeside eller ses nedenfor.

Læs også