For anden gang i år: Stor kalkunbesætning på Sjælland ramt af fugleinfluenza

For allerede anden gang i år er en stor kalkunbesætning på Sjælland ramt af smitsom fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen skal nu aflive de 60.000 dyr i besætningen.

Knap hundrede kalkuner i en kalkunfarm med 60.000 kalkuner ved Ruds Vedby nær Sorø er de seneste dage døde efter smitte med fugleinfluenza. Arkivfoto (ikke fra den berørte bedrift.)

Knap hundrede kalkuner i en kalkunfarm med 60.000 kalkuner ved Ruds Vedby nær Sorø er de seneste dage døde efter smitte med fugleinfluenza. Fuglene er døde af den dødelige og meget smitsomme H5N1. Derfor skal hele besætningen nu aflives. 

Og det er blot anden gang i løbet af det indtil videre meget korte år, at en større besætning rammes af H5N1.

- Mandag påbegyndte vi aflivningen af mere end 30.000 dyr på en kalkunfarm på Lolland, og tirsdag morgen rykker vi ud igen, for at aflive 60.000 dyr nær Sorø. Af hensyn til dyrevelfærden og for at mindske risikoen for smittespredning. Med allerede to udbrud i år og tilsammen syv udbrud siden november, er der ikke tvivl om, at både hobbyavlere og professionelle skal tage truslen om smitte fra de vilde fugle meget alvorligt og gøre, hvad de kan for at begrænse risikoen for smittespredning, siger dyrlæge og kontorchef i Fødevarestyrelsen, Charlotte Vilstrup.

Pligt til forebyggelse

Siden november har alle hønse- og fugleejere haft pligt til at holde fjerkræ inde eller overdækket for at hindre smitte fra vilde fugle. Mindre hønsegårde og fuglehold er undtaget fra kravet om overdækning, hvis indhegningen er 40 kvadratmeter eller mindre. Fødevarestyrelsen anbefaler dog, at man overdækker hønsegården med fast tag, net eller tråd, og at dyrene altid får foder under tag, så vilde fugle ikke kan komme til hverken foder eller drikkevand.

Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere skifte af fodtøj inden besøg i hønsegården.

Hvis du får mistanke om fugleinfluenza i dine dyr, det kan fx. være høj dødelighed og luftvejssymptomer, skal du kontakte en dyrlæge.

Restriktionszoner

Som følge af smitteudbruddet i kalkunfarmen har Fødevarestyrelsen allerede mandag oprettet en 10-kilometers restriktionszone rundt om den smittede kalkunfarm ved Ruds Vedby.

I restriktionszonen er det blandt andet forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fugle, medmindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. I en 3-kilometers beskyttelseszone skal ejere af høns og andre fugle desuden registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk. Fødevarestyrelsen forventer tidligst at kunne ophæve restriktionerne 30 dage efter, at aflivning og desinfektion af ejendommen er afsluttet.

Opgaven med at aflive og køre de mange tusinde kalkuner til destruktion forventes påbegyndt tirsdag og kommer til at tage flere dage. Arbejdet bliver udført i et samarbejde mellem Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen. Når opgaven er afsluttet, bliver hele ejendommen rengjort og desinficeret, inden den igen kan blive fyldt med kalkuner.

Læs også