Efter PFAS-fund: Producenter dropper nu brug af fiskemel

Brancheforeningen Danske Æg vil nu stoppe brug af fiskemel i foderet til økologiske høner i Danmark, efter DTU har påvist PFAS i økologiske æg. I Økologisk Landsforening er man chokeret over fundet.

PFAS-stofferne er med stor sandsynlighed overført via det fiskemel, som fjerkræene får. Arkivfoto: Tenna Bang

Branchefællesskabet Danske Æg, som hører under Landbrug & Fødevarer og dels består af producentforeninger og pakkerier som Danæg A/S, har nu valgt helt at stoppe brugen af fiskemel i foderet til økologiske høner i Danmark. 

Det kommer, efter en ny undersøgelse fra DTU har påvist det sundhedsskadelige PFAS i økologiske æg. Stofferne er med stor sandsynlighed overført via det fiskemel, som fjerkræene får. Særligt børn er i ricisi for at få høje koncentrationer af PFAS i kroppen. Børn i alderen fire til ni år, der spiser mere end 2,5 økologiske æg om ugen, er i risiko for at få for meget af de uønskede stoffer. 

Beslutningen om at droppe fiskemel sker ud fra et forsigtighedsprincip skriver Danske Æg i en meddelelse.

- Vi tager situationen meget alvorligt, for fødevaresikkerheden er altafgørende for os. Derfor fjerner vi nu fiskemel fra økologiske æg og sætter alle kræfter ind på at blive klogere på problemstillingen, udtaler Jørgen Nyberg Larsen, sektorchef i Danske Æg.

Økologer chokerede

Mandag morgen holdt Økologisk Landsforening møde med repræsentanter fra ægpakkerier, foderleverandører og ægproducenter mandag morgen med henblik på at kræve øjeblikkeligt stop for brug af fiskemel i foder til æglæggende høner og de kunne efter mødet konkludere, at branchen bakker op om kravet.

- Vi er chokerede over, at der er fundet PFAS i økologiske æg – det er på ingen måde acceptabelt, men vi er samtidig taknemmelige for, at denne nye viden om fiskemel er kommet frem, så vi kan reagere prompte, udtaler Louise Køster, der er forperson for Økologisk Landsforening.

- Rene, sunde fødevarer uden forurening eller giftstoffer er økologiens DNA, ligesom forsigtighedsprincippet er et centralt pejlemærke for alle økologer. Derfor er vi i Økologisk Landsforening glade for, at branchen bakker op om et stop for fodring med fiskemel, så forbrugerne trygt og snarest muligt igen kan spise gode og sunde, økologiske æg, tilføjer hun.

DTU oplyser, at indholdet af PFAS-stoffet PFOS i æggene er halveret 4-7 dage, efter brugen af fiskemel er ophørt. Derfor vil en udskiftning med en ikke forurenet foderingrediens i løbet af få uger kraftigt kunne mindske indholdet af PFAS i æggene.

Hos Danske Æg er man nu i færd med at nærlæse DTU-undersøgelsen.

- Vi er allerede i tæt dialog med foderstofbranchen, og der bliver arbejdet på tiltag, som skal fjerne problemet. Vi noterer os, at også DTU har forslag til løsninger, og det kigger vi naturligvis på. Men nu laver vi et stop for brugen af fiskemel, så forbrugerne også på den korte bane kan være trygge ved økologiske æg, og så kigger vi naturligvis på en permanent løsning, siger Jørgen Nyberg Larsen.

Vi er allerede i tæt dialog med foderstofbranchen, og der bliver arbejdet på tiltag, som skal fjerne problemet. Vi noterer os, at også DTU har forslag til løsninger, og det kigger vi naturligvis på. Men nu laver vi et stop for brugen af fiskemel, så forbrugerne også på den korte bane kan være trygge ved økologiske æg, og så kigger vi naturligvis på en permanent løsning

Jørgen Nyberg Larsen, sektorchef i Danske Æg

Fødevaresikkerheden er vigtigst

Også hos økologisektionen hos L&F følger man sagen tæt. Her oplyser Hans Erik Jørgensen, formand, at man ønsker et stop for brug af fiskemel i foderet, indtil de nærmere omstændigheder er klarlagt. 

- Jeg har stor forståelse for de udfordringer det giver, men fødevaresikkerheden er altafgørende, og vi skal værne om den høje tillid, der er til økologiske produkter. Nu skal vi på tværs af myndigheder, producenter, fagfolk og foderstofbranche undersøge sagen nærmere, så vi kan finde en permanent løsning på problemet. Det er altafgørende for mig, at vi tager problemet seriøst, så forbrugerne også fremover kan være helt trygge ved økologiske æg, udtaler Hans Erik Jørgensen.

- Landbrug & Fødevarer har tidligere opfordret politikerne til at få udarbejdet en handlingsplan, så vi kan håndtere PFAS-problematikken, som findes mange steder i samfundet. DTU’s undersøgelse gør den opfordring endnu mere aktuel, og vi kommer til at følge problematikken om PFAS tæt.

Økologer kræver nationalt forbud mod PFAS

Ifølge Økologisk Landsforening understreger de seneste måneders afsløring af forekomsten af PFAS i miljøet vigtigheden af, at alle PFAS-stoffer forbydes i forbrugerprodukter snarest muligt.

- Fundet af PFAS i økoæg understreger behovet for, at vi tager et grundlæggende opgør med de mange kemikalier i vores samfund. Det er helt afgørende, at Danmark nu går forrest og sikrer et nationalt forbud mod alle PFAS-stoffer, siger Louise Køster og tilføjer:

- Det kan kun gå for langsomt. Økologiske æg er fri for syntetiske pesticider – og de skal naturligvis også være fri for PFAS; ligesom økologiske æg er en sikkerhed for, at de økologiske høner lever et liv med dyrevelfærden i centrum.

 

Læs også