Nye tider hos kendt fynsk ægproducent

Efter omlægning af produktionen fra buræg til skrabeæg har en af Fyns kendte ægproducenter, Aalundgaard i Ladegårde ved Aarup, gennemført et godt forberedt og gennemtænkt generationsskifte.

Helge Strandgaard Hansen, der er født - og bor - på Strandgaard i Sdr. Åby på Vestfyn, købte i 1975 Aalundgaard i Ladegårde ved Aarup. Her begyndte han i 1982 at opdrætte høns til andre ægproducenter, men efterhånden blev ægproduktionen den primære produktion.

I 2010 investerede han i et nyt staldanlæg, hvor de oprindelige bure blev afløst af velfærdsbure med mere plads og bedre forhold for hønsene. Imidlertid blev det allerede i løbet af 2015 nødvendigt at lægge om til produktion af skrabeæg, som foregår i gårdens to ægstalde, der hver har plads til 18.000 æglæggende høner. Derudover er der en opdrætsstald med plads til 18.000 kyllinger, som går der, indtil de som hønniker flyttes over i en af ægstaldene.

Med virkning fra 1. oktober 2017 blev der foretaget et generationsskifte, idet 32-årige Henrik Pihl Winterø, efter i godt tre et halvt år at have været ansat som driftsleder, overtog Aalundgaard fra 69-årige Helge Strandgaard Hansen.

Gennemtænkt skifte

Ejer- og generationsskiftet skete som en almindelig handel, blandt andet muliggjort ved oprettelse af et sælgerpantebrev på tre millioner kroner til Helge Strandgaard Hansen. Desuden bliver beholdningen af korn i gårdens kornsilo købt løbende af Henrik Pihl Winterø i takt med forbruget.

Endvidere har Henriks forudgående fuldtidsansættelse som driftsleder i virksomheden i mere end tre år muliggjort en succession, der betyder, at køber i forbindelse med ejerskiftet overtager sælgers skatteforpligtelse.

Ved ejerskiftet har Henrik Pihl Winterø overtaget de maskiner og tekniske anlæg, der er knyttet til ægproduktionen, mens Helge Strandgaard Hansen fortsat ejer markmaskinerne.

Læs reportagen fra Aalundgaard ved Aarup i næste uges LandbrugFyn. Avisen kan allerede fra i dag læses her på hjemmesiden.

 

Læs også