Markedet for økologi i storkøkkener

Økologiske varers omsætning til storkøkkener er i ny undersøgelse for første gang opdelt efter varegruppe.

Danmarks Statistik har offentliggjort tal om salget af føde- og drikkevarer til foodservice i 2021. I undersøgelsen fremgår det, at mejeriprodukter og æg udgør hele 31 procent af det økologiske salg - mens det samlede salg af disse produkter er på 12 procent.

Mejeriprodukter og æg fylder således markant mere i salget af økologiske varer til storkøkkener i forhold til det samlede salg. Ser vi på detailhandlen fylder økologiske mejeriprodukter og æg til sammenligning omkring 24 procent af det økologiske salg.

Samtidig udgør kød og fisk kun fem procent af det økologiske salg, mens det udgør 17 procent af det samlede salg. Derudover sælges der 15 procent færre økologiske frostvarer, mens der sælges otte procent mere frugt og grønt. Begge dele i forhold til det samlede salg.

Årets udvikling

De økologiske varers andel af det samlede salg til foodservice steg fra 12 procent i 2020 til 13 procent i 2021. Andelen kom dermed på niveau med økologiske varers andel af detailomsætningen, der også var på 13 procent i 2021.

Både salget af økologiske varer samt af alle varer lå på et lavere niveau i 2020 og 2021 end i 2019. Den delvise nedlukning af restauranter og kantiner, som følge af COVID-19, antages at være hovedårsagen.

Salget af føde- og drikkevarer til foodservice steg fra 16,8 milliarder kroner i 2020 til 16,9 milliarder kroner i 2021. I samme tidsrum steg salget af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice med fem procent. Fra 2 milliarder kroner i 2020 til 2,1 milliarder kroner i 2021.

Højere andel økologi i salget til den offentlige sektor

Økologiske varer spiller en større rolle i den offentlige sektor end i den private. Andelen af salget af økologiske varer var højest i offentlige institutioner med 32 procent af det samlede salg.

Kantiner på offentlige arbejdspladser lå med 18 procent en anelse over private arbejdspladser, der lå på 16 procent.

Den offentlige sektor aftog desuden hele 46 procent af salget af økologiske varer i foodservice i 2021. Når vi ser på sektorens aftagelse af alle fødevarer er denne andel 20 procent.

Læs også