Lavede 13.000 prøver - fandt fejl i én

Fødevarestyrelsens årlige opgørelse over testresultater omkring medicinrester og forbudte hormoner i fødevarer viste også i 2022 et meget tilfredstillende resultat.

Fødevarestyrelsen har offentliggjort resultaterne af sine prøvetagninger fra laboratorier, hvor man har undersøgt grise, køer, fjerkræ, fisk, mælk, honning og æg for at kontrollere fødevarer for forbudte hormoner og rester af medicin.

I 2022 blev det til i alt cirka 13.000 prøver, hvoraf 9.000 var fra grise, 2.200 fra kvæg og mælk, mens godt 1.400 kom fra æg, fisk, honning og fjerkræ. Der var blot medicinrester i en enkelt prøve.

- Det er et meget tilfredsstillende resultat. Kontrollerne er vigtige for at forebygge brug af forbudte hormoner og forkert brug af medicin. Hvis medicin ikke bliver brugt korrekt, er der bl.a. risiko for, at bakterier udvikler resistens og bliver en trussel for mennesker og dyr, siger Christian Strøyer, enhedschef i Fødevarestyrelsen.

Et usædvanligt fund

En enkelt prøve fra et æg slog ud med et usædvanligt fund, nemlig en rest af et fodertilsætningsstof, som bliver brugt mod parasitter i slagtekyllinger.

- Som eneste positive prøve ud af 13.000 var der en påfaldende prøve fra et æg. Da vi besøgte æggeproducenten, viste det sig, at hønsene havde fået en foderblanding, som er godkendt til slagtekyllinger, men ikke til høns, der lægger æg, siger enhedschef Christian Strøyer, Fødevarestyrelsen.

Æggeproducenten er vejledt og har nu stoppet brug af det pågældende fodertilsætningsstof til æglæggende høns.

Det er Fødevarestyrelsens tilsynsførende, som tager prøverne under deres daglige kontroller på slagterier, og når de er på tilsyn i bl.a. landbrugsbesætninger, mejerier og ægpakkerier.

Læs også