Fjordland har fordelt bestyrelsesposterne

Bestyrelsen i Fjordland har konstitueret sig.

Efter generalforsamling i Fjordland på Mors forleden mødtes den nyvalgte bestyrelse til konstituerende møde. Her blev Leif Gravesen, Thisted, genvalgt som formand, mens Morten Agger, Lemvig, og Lars Kristensen, Frederiks, blev genvalgt som henholdsvis første og anden næstformand.

Posterne som fagansvarlige er fordelt således, at Niels Holger Nordendahl får ansvaret for Kvæg. Jesper Lousdal for Svin, Roald Thing for Planter, Morten Yde Kirk for Miljø & Klima, Anne Ladegaard for Økologi og Malene Bach Sevelsted for Økonomi & Ledelse.

Læs også