Korrekt data skal udfordre nuværende modeller

Jule- og nytårshilsen fra Odsherreds Landboforening.

Af formand Anders Mortensen

Dansk Landbrug, og ikke mindst Odsherred, viste sig fra sin smukke side til resten af verden under Tour de France – verdens tredjestørste sportsbegivenhed. En særlig stor tak skal lyde til de landmænd, som gjorde 2. juli 2022 til en stor festdag.

Marker blev klargjort til parkering og festpladser, og flotte bannere fra Landbrug & Fødevarer blev hængt op i teleskoplæssere til alverdens skue. Jeg mødte kun landmænd med ja-hatten på, når jeg kom forbi med de gule Tour de France-bannere.

Samme ja-hat skal vi landmænd have på, når det drejer sig om den grønne omstilling og CO2-afgift, selvom seneste udmelding om en afgift på 1.100 kroner lyder særdeles skræmmende.

Vi vil bidrage til den grønne omstilling, og vi kan bidrage til den grønne omstilling. Jeg håber, at vi i højere grad kan forenkle den administrative proces og for eksempel give landmænd et større incitament til at benytte de store tagflader til solceller i samme grad som syd for grænsen.

Nogle omstillinger kan udføres hurtigt – andre omstillinger har vi endnu ikke fundet den endelige løsning på. Det er endnu ikke muligt at udskifte brændstoffet til traktoren, og køerne udsender stadig metan.

Fejlbehæftede antagelser

Ændring i kørselsmønster og ændring i foder kan dog bidrage positivt, og her kan det nye ESGreen Tool være en god inspirator til at finde områder, hvor vi kan gøre nogle grønne tiltag.

Jo flere data vi får placeret i værktøjer som ESGreen Tool, jo flere data kan vi bruge i vores dialog med andre interessenter. Samtidig kan vi med korrekt data udfordre de nuværende modeller, der ligger til grund for nogle at de påbyd og restriktioner, der løbende pålægges vores erhverv.

Data og modeller har også været et varmt emne i forbindelse med Vandområdeplan 3, hvor Isefjorden og Roskilde Fjord ifølge VP3 skal have reduceret tilførsel af kvælstof i en sådan grad, at det med de pålagte målrettede virkemidler i praksis ikke bliver muligt at drive landbrug.

Vi har i samarbejde med Seges Innovation udfordret både modeller, data og pålagte målrettede virkemidler. Modellerne er baseret på gamle fejlbehæftede antagelser, data er ikke korrekte, og de målrettede virkemidler har ikke den ønskede effekt.

Derfor har vi udarbejdet et forslag til virkemidler, som i højere grad har den ønskede effekt, og som samtidig fortsat giver plads til, at vi kan udøve vores landbrugserhverv.

Høstvejret og udbyttet var fantastisk i år, priserne ligeså. Dog kan gødningsprisen forstyrre vores nattesøvn, og uvisheden omkring den fortsatte implementering af landbrugsforliget og effekten på jordpriser/forpagtninger ligeså.

Glædelig jul og godt nytår.

Læs også