Godt og skidt for landbruget

- Målrettet regulering er blevet til generel regulering med de nye efterafgrøder, påpeger Fyns Familielandbrugsformand. Også på generationsskifteområdet er det både gode og dårlige nyheder.

Af Ib W. Jensen, formand for Fyns Familielandbrug

Det sku’ være så godt, og så det faktisk skidt.

Med lidt omskrivning af en gammel vise, tænker jeg her på, hvordan det står til med vores miljøregulering. Vi har officielt fået såkaldt målrettet regulering, og det burde jo være godt.

Når man så ser den nye hovsa-regulering, hvor så godt som hele Jylland og Fyn skal have efterafgrøder på noget nær halvdelen af arealet, så hopper kæden jo fuldstændigt af. Så bliver det jo en generel regulering.

Om det så var en faglig sikker måde at sænke iltsvindet på, kunne det jo endda være, men jeg kunne da nemt forestille mig, at det var lige modsat! Altså at iltsvindet kunne blive større!

De næringsstoffer, der udvaskes om efteråret og vinteren, er jo længe langt væk, når næste forår og sommers sol og varme kommer. Det, der er en af forudsætningerne for algevækst og senere iltsvind. Når jorden i forårstiden er sort med fremspirende vårbyg efter efterafgrøderne, så kan der udvaskes flere næringsstoffer, end hvis markerne var dækket af en god vintersæd til at opsuge dem! Med større risiko for iltsvind til følge!

Jeg forstår godt, hvis nogle landmænd føler sig pisket rundt i manegen i et politisk spil, der ikke altid bygger på faglighed. Vi er på mange måder brikker i et polisk teater med at rulle ting frem og tilbage i drilleri. Ikke blot landmændene, men også det danske samfund bliver tabere ved det.

Forringer vandløb

Et andet område, hvor der også er behov for faglighed (hydrologisk) er vandløbsområdet, hvor vi i et langt vådt efterår har set, hvor skadeligt det er, når vandafledningsevnen i vandløbene ikke er god nok.

I det nye virkemiddelkatalog for, hvordan man opnår god økologisk tilstand i vandløb, går det stik i mod at sikre vandafledningen. Hævning af bund og ilægning af sten og grus er nogle af mange tiltag, der vil forringe eller direkte ødelægge vandafledningen.

Det er utroligt, at staten anbefaler sådanne ting, der direkte er ulovlige i forhold til vandløbsloven!

Godt og skidt for generationsskiftet

I landbruget er der også udfordringer med at generationsskifte. Her er vi i Familielandbruget rigtig tilfredse med, at det nu efter mange års ihærdig indsats er lykkedes at få et folketingsflertal til at ville indføre pantebrevsmodellen, som betyder, at avanceskatten på en ejendomshandel kommer på et pantebrev med afdrag over 10 år. Det giver de unge større mulighed for »at komme til fadet« og generationsskifte.

Ved familiehandler trækker det så i den forkerte retning ved, at den nye regering vil tredoble arvebeskatningen. Utroligt, at man på den måde vil bremse unge driftige mennesker, som gerne vil drive familievirksomheder videre til gavn for beskæftigelse og velfærd.

Ser vi specifikt fremad til 2020, ser det for mange bedrifter ud til et godt år. Det trænger vi bestemt også til!

Hermed ønskes et godt nyt år for alle.

 

Læs også