BL: - Oversvømmelser fremgår sort på hvidt

- Vi havde ikke forventet at finde en køreplan for, hvordan myndighederne helt bevidst har besluttet et mangelfuldt regulativ med det formål, at området forsumpes, uden at borgerne skal have erstatning. Det er godt nok chokerende læsning, siger Hans Aarestrup, administrerende direktør i Bæredygtigt Landbrug.

Ordene falder i forbindelse med en passage i redegørelsen til år 2000-vandløbsregulativet for strækningen mellem Randers og Silkeborg. I passagen vurderer embedsmændene, at vedtagelsen af det nye regulativ ville skabe oversvømmelser selv ved almindeligt nedbør.

Alligevel blev vandløbsregulativet vedtaget.

Politik

2-3

Afregningsprisen vil fortsætte ned

Nye prognoser fra Landbrug & Fødevarer peger på fortsat faldende afregningspriser. Men det er udviklingen i verdensproduktionen, som først og fremmest har betydning for den unge svineproducent Knud Kjær Knudsens investeringslyst.

Driftsøkonomi

5

 

Sædskifte slår væselhale

Sædskifte, såtidspunkt og pløjning er alle faktorer, der har væsentlig indvirken på andelen af væselhale i vinterhvede. Efter en fireårig forsøg på en demonstrationsmark med fokus på græsukrudt er der en tydelig retning mod succesfuld bekæmpelse. 

Planter

8-9

 

Læs også