Nye sprøjteforbud ved Aarhus truer: Brødre frygter for deres bedrift

En bedrift ved Malling er ifølge en ejendomsmægler faldet med 45 millioner kroner i værdi på grund af et forslag fra Aarhus Kommune om sprøjteforbud på godt halvdelen af dens marker.

Foto: Morten Ipsen

Brødrene Jens Peder og Thomas Rasmussen, I/S Askgård, Malling, står ifølge ejendomsmægleren Erling Bøndergaard med et værditab på deres bedrift på mindst 45 millioner kroner på grund af et forslag fra Aarhus Kommune, der vil forbyde sprøjtning på 161 hektar af de marker, de dyrker nu. Det svarer til godt halvdelen af bedriftens dyrkede areal.

- Reelt betyder det jo, at vores landbrug ikke er levedygtigt på sigt, lyder det fra Jens Peder Rasmussen, der sammen med sin bror har en svineproduktion på 1.000 søer med 36.000 producerede smågrise årligt, og sidste år investerede 7,2 millioner kroner i ny klimastald, gylletank, m.v., i tillid til fremtiden for bedriften.

Brødrene køber ikke argumentet om, at indsatsplanen skal beskytte Aarhus-borgernes drikkevand.

- Ifølge data fra GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, red.) er der ikke sløjfet en eneste vandværksboring på grund af sprøjtning med pesticider på dyrkningsfladen de seneste 20 år, siger Thomas Rasmussen.

Læs

Side

8-9

Læs også