Banker og realkreditinstitutter: Politikerne bør sikre inddragelse af panthaver ved jordudtagning

Politikerne skal sikre, at gennemførelse af en jordudtagning af lavbundsjorder ikke betyder, at en landbruger kommer i konflikt med sine forpligtelser over for långiver. Det mener Finans Danmark i et notat sendt til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

- For realkreditten er selve værdien af pantet i jorden helt central og dækket af omfattende regulering. Hvis sikkerheden bag et realkreditlån forringes, kan det medføre et krav om, at institutterne skal stille supplerende sikkerhed for lånet, skriver Finans Danmark i notatet.

Venstre er positivt stemt over for Finans Danmarks synspunkt.

- Vi har fra Venstres side ikke nogen ønsker om at lægge sten i vejen for den finansielle sektor. Tværtimod ønsker vi, at lavbundsjordene kan udtages i god harmoni mellem landmændene og den finansielle sektor, siger fødevare- og landbrugsordfører Erling Bonnesen.

Side

2-3

Læs også