Undersøgelse om muligheden for minkavl løb ud i sandet

Fødevarestyrelsens rådgivende organ, DK-VET, var på vej med en undersøgelse af, om det kunne lade sig gøre at genoptage minkavl i Danmark. Men ekspertgruppen fik aldrig mulighed for at undersøge det nærmere, fremgår det af flere medier.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) siger, at der uanset kritikken fortsat er en helbredsrisiko for danskeres liv og helbred, og at det er for tidligt at lave nogen plan for, hvordan man ville kunne genoptage minkavl i Danmark.

Side

5

De danske myndigheder var i gang med at skaffe de fornødne midler til at kunne gennemføre et forskningsprojekt, der kunne give svar på, om det var muligt at genoptage minkavl i Danmark. Men efter en eksperts opfattelse blev det sat i bero. Arkivfoto

Læs også