Nu er der force majeure i efterafgrøder

Hvis dine efterafgrøder er

mislykkedes på grund af tørke

eller skybrud, kan du nu påberåbe dig

force majeure – dog ikke i pligtige,

husdyrefterafgrøder og obligatorisk målrettede efterafgrøder.

Planter

7

Læs også