14.300 kroner for DSV-frø

Sidste år satte frøfirmaets avlere ny rekord i alm. rajgræs med 1.892 kg pr. hektar.

FRØAVL Avlerne til DSV Frø har nu fået deres slutafregning for 2019-avlen. Det blev til en gennemsnitlig afregning på over 14.300 kroner pr. hektar.

- Vi har nu i 10 år i træk afregnet vores frøavlere med cirka 10 kroner pr. kg i gennemsnit, og det gælder også for høsten 2019. De gode udbytter sikrer, at vi fortsat kan afregne på et fornuftigt niveau, og at frøgræsset fortsat er særdeles konkurrencedygtigt i forhold til andre afgrøder, siger administrerende direktør Lasse Bech.

Høstudbytterne var rekordhøje i alm. rajgræs, og DSV’s frøavlere høstede hele 1.892 kg pr. hektar, hvilket er ny rekord i Danmark.

For de øvrige arter blev høsten 2019 pr. hektar afregnet højere end gennemsnittet i engrapgræs, strandsvingel og hvidkløver.

Der er også gode tegn for den forestående frøhøst. De sidste ugers tørvejr ser ud til at have givet en optimal bestøvning, selvom tørken i visse egne af landet har været hård ved afgrøderne.

eh

Læs også