Halmforening gendannet

En snes fynske halmleverandører tændte nyt liv i Fynshalm ved en stiftende generalforsamling på terrassen hos Henning Jørgensen i Køng. Han blev ved bestyrelsens konstituering valgt som foreningens formand.

Bestyrelsen i den »nye« Foreningen Fynshalm er godt tilfreds med opbakningen, men håber at endnu flere fynske halmleverandører melder sig ind. Fra venstre ses næstformanden og formanden, henholdsvis Christopher Jensen og Henning Jørgensen, Jesper Skøtt, Arne van der Veen og Morten Andersen. Fotos: Erik Hansen Den stiftende generalforsamling blev afviklet udendørs på grund af corona-restriktionerne - på terrassen hos Henning Jørgensen (tv) i Køng, der ved den efterfølgende konstituering blev valgt som formand for Fynshalm.

En af landbrugets mange ressourcer er halm. Foruden forbedring af agerjorden med kulstof kan den afsættes til energiformål, nonfood og industriforarbejdning.

Alene på Fjernvarme Fyn afbrændes årligt 170.000 tons fynsk halm, og dertil kommer flere mindre lokale halmværker, private halmfyr, levering til biogasanlæg samt den store mængde halm, som anvendes i husdyrproduktionen, eller eksporteres, ikke mindst til hollandske husdyrproducenter.

Fremtiden byder på endnu flere muligheder for anvendelse af halmen. Som tidligere omtalt her i avisen har Fjernvarme Fyn i samarbejde med halmleverandører forsøgt med tilsætning af halm i det store forbrændingsanlæg på Fynsværket for at opretholde energiproduktionen med den vigende mængde affald som følge af kravene om kildesortering af affaldet. Et forsøg, som parterne betegner som lovende.

Også pyrolyseprocessen til fremstilling af flybrændstof er en stor chance for halmen i fremtiden.

Genskabt hvilende forening

Med netop det formål at forbedre mulighederne og forholdene for afsætning af denne store ressource er en gruppe af halmleverandører gået sammen og genskabt den hvilende forening Fynshalm.

- Halm er et bæredygtigt produkt, og derfor vil vi stå sammen om at fremme afsætningen på Fyn, påpeger halmleverandør Henning Jørgensen fra Køng, som på den stiftende generalforsamling sidste mandag blev valgt som Foreningen Fynshalms nye formand.

På mødet, som foregik på hans egen terrasse, var mødt omkring 20 deltagere op fra hele det fynske område. Her forklarede Henning Jørgensen på vegne af en arbejdsgruppe nærmere om baggrunden for at videreføre denne lokale halmleverandørforening, som oprindelig blev dannet for en snes år siden, men efter formanden Hans Stougaard i 2009 tillige blev formand for Foreningen Danske Halmleverandører, har været hvilende.

- Med Hans (Hans Stougaard, red.) og Torkil Sørensen som »støttepædagoger og fødselshjælpere« har vi tre i gruppen arbejdet for at gendanne dette vigtige lokale organ, der skal samarbejde med ikke mindst Fjernvarme Fyn, og til gavn for alle os, som arbejder med halm, lød det fra Henning Jørgensen i hans orientering ved den stiftende generalforsamling.

100.000 kroner i kassen

Udover Henning Jørgensen bestod arbejdsgruppen af Christopher Jensen, Halm 80 i Skalkendrup og Arne van der Veen, Højlundgårds Maskinstation i Ellerup, som tillige blev valgt til bestyrelsen. Derudover valgtes Jesper Skøtt fra Dreslette og Morten Andersen, Andersens Maskinstation i Torpe ved Rudkøbing, som bestyrelsesmedlemmer. Anders Lysemose blev valgt som suppleant, mens tidligere maskinstationsejer Torkil Sørensen fra Haarby fortsætter arbejdet som kasserer for foreningen.

Han kunne på generalforsamlingen glæde sig over en stor opbakning, og at foreningen allerede har omkring 100.000 kroner i kassen, gennem indbetaling af kontingent fra tæt ved en snes medlemmer. Desuden har fire lokale maskinforretninger ydet sponsorater.

- På et enkelt punkt har det været en hurdle at gendanne foreningen. I dag er det helt uhyrligt at oprette en konto til en forening, så alle Hans Stougaards talegaver og forbindelser måtte i brug, før banken var overbevist og ville etablere en konto til os. Det er tankevækkende med sådanne regler i et foreningsland som vort, konstaterede Torkil Sørensen.

Politisk arbejde

Bestyrelsen glæder sig nu til at fortsætte i arbejdstøjet med at varetage de fynske halmleverandørers interesser og sikre gode vilkår for halmen.

- Halmen har en værdi, og vore opgaver ligger først og fremmest på det politiske plan. Medlemmerne arbejder på det frie marked, men et forholdsvis højt kontingent understreger, at vi står sammen og har en fælles interesse, påpeger den nye halmformand.

Efter et års forarbejde er han og bestyrelsen rigtig godt tilfreds med opbakningen, og ser frem til, at endnu flere halmleveranfører tegner medlemskab i Foreningen Fynshalm.

Læs også