Ny bestyrelse i Danske Halmleverandører

Den nye bestyrelse er fra venstre Poul Fritzner, Ole Jensen, Ebbe Nielsen, formand Erik Poulsen, næstformand Øst Knud Erik Clausen, næstformand Vest Steen Møller Madsen og forrest foreningens første kvinde i bestyrelsen, Anette Dam.

Danske Halmleverandører fik ny bestyrelse, da den forleden afholdt generalforsamling. Bestyrelsen består nu af Poul Fritzner, Ole Jensen, Ebbe Nielsen (ny), formand Erik Poulsen, næstformand Øst Knud Erik Clausen, næstformand Vest Steen Møller Madsen og foreningens første kvinde i bestyrelsen, Anette Dam.

Det nye bestyrelsesmedlem, Ebbe Nielsen, kommer fra Lille Skensved på Sjælland, mens Anette Dam kommer fra Skåphusgård Agro ved Ikast.

På generalforsamlingen var et af emnerne »halmens værdi«. Det er ifølge foreningen tankevækkende, at et gennemsnitshus kan opvarmes med 4,5 ton halm om året til en pris på under 4.500 kroner eller under 25 øre/kWh.

Et andet eksempel er ifølge foreningen, at for hvert ton halm, som tilsættes et stort biogasanlæg og medfører en stigning på tørstofindholdet fra 10 til 11 procent, øges gasproduktionen med mindst 150 m3 gas.

- Med en pris for biogas på 6 kroner pr. m3 vil der både være plads til betaling for halmen og til at øge overskuddet for biogasanlægget og produktionen af dansk produceret biogas, lyder det fra Danske Halmleverandører.

Læs også