Grøn omstilling med mange facetter

Den grønne omstilling af landbruget var blandt hovedemnerne i forbindelse med generalforsamlingen forleden i Sydvestjysk Landboforening, der blev holdt hos Sagro i Esbjerg

Omkring 100 var mødt op til generalforsamlingen i Sydvestjysk Landboforening, der fandt sted i Sagro´s rådgivningscenter ved Esbjerg. Foto: John Ankersen

Bedre klima og natur med værdi – omvendt bekymring for begrænsninger af forskellig art for landbruget.

Den grønne omstilling af landbruget var et af hovedemnerne i forbindelse med generalforsamlingen i Sydvestjysk Landboforening, der blev holdt forleden hos Sagro´s rådgivningscenter ved Esbjerg.

I sin beretning kom formand i Sydvestjysk Landboforening, Niels Laursen, ind på både de muligheder, men også de begrænsninger, som han frygter den grønne omstilling kan få af konsekvenser for landbruget.

Han understregede dog samtidig, at dialog er vejen frem. Landmænd, lodsejere, kommuner og myndigheder imellem. Som eksempelvis omkring jordudtagning til naturgenopretning.

- Det er vigtigt at der sker i tæt samarbejde mellem kommune og lodsejere. Det er ikke altid nemt når økonomi og følelser er involveret, lød det fra Niels Laursen, der dog samtidig understregede, at naturprojekter også er med til at skabe værdi – lokalt ser omkring naturprojekter omkring Holme Å, der er en del af Varde Å, og kommende projekter omkring Kongeåen,

CO2-afgifter bekymrer

Niels Laursen ser med bekymring på den megen snak, der fra eksperter og politisk hold er omkring CO2-afgifter. Afgifter, der hvis de bliver til virkelighed, ifølge formanden, kan få store konsekvenser for landbruget og fødevaresektoren i både Esbjerg og Varde kommuner, hvor landbrugets andel af CO2-udledningen udgør henholdsvis 42 og69 procent.

- Landbruget har en stor andel af den totale udledning hér, da der er meget landbrug og fødevareerhvervet produceres meget i vores område, konstaterede Niels Laursen.

- CO2-afgifter diskuteres, men de kan ødelægge store dele af landbruget. CO2-afgifter bør bruges klogt og ikke i den biologiske proces, uddybede formanden, der også ser med bekymring på især Esbjergs kommunes ambitiøse klimahandlingsplaner, hvor man går efter 100 procents reduktion – og ikke 70 procents reduktionen af CO2-udledningen inden 2030, som politisk er vedtaget i Danmark, og som Varde Kommune har valgt at følge

Niels Laursen noterer sig, at Varde Kommune vil bidrage med 6.000 hektar og Esbjerg Kommune 3.500 hektar af de i alt 100.000 hektar landbrugsjord, der står til at blive udtaget på landsplan.

Velkommen til ukrainere

Krigen i Ukraine havde også sneget sig ind i forbindelse med generalforsamlingen. Og opbakningen og støtten til både Ukraine og ikke mindst de ukrainere, der er ankommet til Danmark, er også nærmest ubegrænset i det sydvestjyske:

- Vi kender i landbruget ukrainere som dygtige medarbejdere. Gæstfrihed er det mindste vi kan give dem i den hér situation, sagde Niels Laursen, der ser frem til den politiske særlov, der gør det let at integrere de ankomne ukrainere i lokalsamfundet i forhold til bosætning, arbejde, uddannelse og skolegang til de ukrainske børn.

Niels Laursen udtrykte håb om, at både ukrainere, der i forvejen var ansat som praktikanter og medarbejdere i landbruget, vil kunne få lov at blive, ligesom han gerne så nogle af de nyankomne finde vej til landbrugserhvervet, der som mange andre brancher mangler arbejdskraft.

I forbindelse med generalforsamlingen var der valg til bestyrelsen. Det gav genvalg til formand Niels Laursen samt bestyrelsesmedlemmerne Ove S. Nielsen og Morten Danielsen. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer blev Kåre Flye Andersen og Henning Christensen, der erstatter Karen Kjær og René Ditlevsen, der ikke ønskede genvalg.

Økonomisk kom Sydvestjysk Landboforening godt igennem 2021. Omsætningen blev på 3,6 millioner kroner med et underskud af den primære drift på 1,7 millioner kroner. Men andelen af et solidt plus fra rådgivningsselskabet Sagro, som Sydvestjysk Landboforening er medejer af, gav et tilskud på 5,3 millioner kroner, så årets resultat landede på et solidt plus på knapt 3,2 millioner kroner efter skat. Egenkapitalen er 48,5 millioner kroner.

Læs også