CO2-afgift kan få store konsekvenser for landbruget

Formand for Familielandbruget Midtjylland, Anette Klausen, påpegede på foreningens generalforsamling torsdag aften, at en CO2-afgift til dansk landbrug kan få store konsekvenser.

Der blev lyttet intenst af de fremmødte ved generalforsamlingen i Familielandbruget Midtjylland. Efter generalforsamlingen havde Familielandbruget Midtjylland arrangeret et spændende foredrag med landmand Gert Lassen.

- I øjeblikket drøfter Folketinget CO2-afgifter. Det kan i værste fald ødelægge dansk landbrug. En CO2-afgift til vores erhverv kan betyde, at forbrugerne i stedet køber udenlandske varer. De er ofte dyrere i CO2 pr. produceret enhed, og transporten har også omkostninger for klimaet. Det giver ikke mening, påpegede Anette Klausen.

Hun fremhævede, at de stadigt stigende krav til en lavere CO2-udledning er vigtige for at få den grønne omstilling skubbet i den rigtige retning.

Et stort arbejde foran os

Formanden kom også ind på landbrugsaftalen i sin beretning og understregede, at der skal sættes mange skibe i søen på vejen mod et mere klimaneutralt samfund.

- Det er nu arbejdet går i gang, og forventningerne til os er store. Vi skal udtage 100.000 hektar lavbundsjord, vi skal lave minivådområder, og vi skal dyrke højværdiafgrøder på nogle af vore arealer. Det hele foregår på frivillig basis og til fuld kompensation, men det er vigtigt, at vi kommer i gang, da aftalen allerede genbesøges om et par år. Hvis ikke vi leverer, bliver der ikke ved med at være tale om en frivillig indsats, sagde Anette Klausen og takkede Søren Søndergaard for hans indsats for at få en bred politisk aftale i hus.

Foredrag om klima og biodiversitet

Efter generalforsamlingen havde Familielandbruget Midtjylland arrangeret et spændende foredrag med landmand Gert Lassen. Han fortalte om sin bedrift Ellinglund Økologi og om de projekter og klima-tiltag, han har sat i værk. Filosofien er, at skovlandbrug sammen med kvæg både bidrager til bedre dyrevelfærd, biodiversitet og øget kulstofbinding.

Læs også