LHN ser frem mod to historiske år

Med sin placering i grænselandet bliver 2020 med markeringen af 100-året for genforeningen, også et markant år for LHN, der kan se tilbage på et 2019 med både frem- og tilbagegang. Medlemsfremgang, men med minus på bundlinjen. Og et kig frem mod 2021, hvor det er LHN´s tur til at fejre 100 års jubilæum

GENERALFORSAMLING Med sin placering i grænselandet og kunder og medlemmer på både den danske og tyske side af grænsen, er LHN (Landwirtschaftlichen Hauptvereins für Nordschleswig) lige midt i det, der i 2020 bliver et markant år, hvor man fejrer og markerer 100-året for genforeningen, efter at sønderjyderne stemte sig tilbage til Danmark i 1920.

Og genforeningen blev også kommenteret, da LHN forleden holdt sin generalforsamling med omkring 80 fremmødte på rådgivningscenteret i Tinglev, og hvor generalforsamling inklusive beretningen – traditionen tro – foregik på tysk.

-  I 2020 bliver der mange festligheder i anledning af 100-års jubilæet for folkeafstemningen i Schleswig og den efterfølgende grænsedragning. I 2021 kan LHN også fejre sit 100 års jubilæum, lød det fra bestyrelsesformand i LHN, Jørgen Popp Petersen, der noterer sig, at det har betydet, at man i dag kan leve i frihed og velstand i hele området.

 

Godt priser på svin

Svinepriser på himmelflugt, dog med øko-svin som en udfordring med hensyn til økonomi. Til gengæld kan mælkeproducenter over en bred kam glæde sig over stabile priser.

Jørgen Popp Petersen noterede sig, at 2019 har været et godt år for mange landbrugsbedrifter.

-   Konjunkturerne i svineproduktionen har siden foråret 2019 været på himmelflugt, hvor afrikansk svinepest og Kina fortsat er Jokeren, og selv om noteringerne ser stabile ud, kan helvede også bryde løs hér, konstaterede Jørgen Popp Petersen, med henvisning til netop den afrikanske svinepest, der er konstateret tæt på Danmark og Nordtyskland.

 

Fald i omsætning

Der var både fremgang og tilbagegang i budskabet fra direktør i LHN, Tage Hansen, der på generalforsamlingen fremlagde LHN´s regnskab for 2019.

For mens man har kunnet konstatere både fremgang i medlemstal og regnskaber/budgetter for kunder, har omsætningen ikke kunnet følge med – tvært imod. Omsætningen faldt fra godt 20 millioner kroner i 2018 til godt 18 millioner kroner i 2019 – ifølge Tage Hansen især på grund af flere uheldige omstændigheder. Overskuddet i 2018 på knapt en kvart million kroner er desuden vendt til et underskud på 550.000 kroner.

Tage Hansen kunne oplyse, at der var flere årsager til 2019-regnskabet. Dels massive IT-udfordringer i forbindelse med ibrugtagning af nye systemer. Medarbejdere på barsel, samt udfordringer med at finde kvalificeret arbejdskraft til virksomheden.

Tage Hansen understregede dog, at han ser fortrøstningsfuldt frem mod 2020. hvor flere ting peger den rigtige retning. It-udfordringerne skulle være på plads, ligesom man allerede ser øget kundetilgang.  Herunder regnskaber for kunder både i landbruget og i andre brancher.

I år vil man tillige have øget fokus på både de ældre landmænd omkring pensionsstrategi, og på de unge omkring etablering/rådgivning.

Læs også