Rådgiver klar til at gå hele vejen i sag om overgødskning

Landbrugsstyrelsen vil ikke trække bøde for overgødskning tilbage til landmand. Det får nu landmandens konsulent til at bebude, at han er klar til tage sagen i retten.

En fejl hos Landbrugsstyrelsen i 2018 var årsag til, at der blev fortrykt et forkert tal for kvælstofkvoten på et gødningsregnskab, som planteavlskonsulenten Torben Bjerregård, der driver planteavlsrådgivningsfirmaet Hektar.dk, indsendte for en landmand.

Ifølge Landbrugsstyrelsen burde landmanden eller hans rådgiver have dobbelttjekket, at det var det rigtige tal, der var fortrykt, inden de indsendte gødningsregnskabet. Derfor vil styrelsen ikke trække den bøde på 2.500 kroner tilbage, som de har tildelt landmanden for en overgødskning på 271 kg. Sagen omtalte Effektivt Landbrug tidligere i denne uge.

Fra Torben Bjerregård lyder det, at han føler sig meget uretfærdigt behandlet, og han fortæller, at han nu har tænkt sig at gå videre med sagen. Først en klage til Folketingets Ombudsmand, og herefter er han klar til også at tage sagen i retten.

- De mener, at vi bare burde have opdaget det her selv. Og det ville vi også have kunne gøre, hvis vi havde uploadet fra et markprogram. Men det her er en lille kunde, som der er tale om, som ikke har ret mange hektar. Det er meget simpelt, det som han har lavet.

- Så jeg lavede det inde i gødningsregnskabet, hvor alle data jo også lå i forvejen. Og den måde er der altså mange mindre kunder, som får lavet deres gødningsregnskab på. Og når man laver det på den måde, så har du ikke en jordisk chance for at opdage det, lyder det fra Torben Bjerregård.

Ingen tjekker det

Han kalder systemet utroligt kompliceret.

- Og der er jo heller ingen, der går tilbage og regner de tal efter, som er fortrykt. Du stoler da på, at myndighederne har regnet rigtigt.

- Nu sender jeg en klage til Folketingets Ombudsmand, og så må de jo kigge på det. Og så må vi jo trække dem til domstolene, siger han.

At beløbet, som det drejer sig om, »kun« er på 2.500 kroner har ikke nogen betydning, lyder det.

- Det er en principiel ting, det her. Betaler jeg den bøde, så tror de, at de kan slippe afsted med det her. Jeg tror, at blev alle behandlet, som den styrelse behandler os i landbruget, så tror jeg, at vi havde borgerkrig i Danmark. Det er simpelthen uartigt, siger Torben Bjerregård.

Fra Landbrugsstyrelsen lød det tidligere på ugen i en skriftlig kommentar fra enhedschef Jette Bøjskov:

- Da gødskningen skete, før IT-fejlen var synlig, kan fejlen ikke have haft indflydelse på landmandens forbrug af gødning. Det er konsulentens ansvar at indberette de korrekte oplysninger i gødningsregnskabet, sagde hun.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Læs også