Trods afgørelse: Landboformand anbefaler lodsejere at tage Beder-sag videre

Taksationskommission har forhøjet ni lodsejeres erstatning for sprøjteforbud i Beder med 50 procent. Det er stadig ikke nok, mener landboformand, der anbefaler lodsejerne at tage sagen videre til overtaksationskommissionen.

Sidst i denne uge beslutter ni lodsejere i Beder ved Aarhus, om de vil takke ja til den erstatning, som taksationskommissionen er nået frem til, eller om sagen skal tages videre til overtaksationskommissionen.

I indsatsplaner har Aarhus Kommune påbudt lodsejerne pesticidfri drift for at beskytte grundvandet, og efter en såkaldt taksationsforretning for et halvt år siden er kommissionen nu nået frem til, at lodsejerne skal have forhøjet deres erstatning.

Aarhus Kommune ville give seks kroner pr. kvadratmeter. Ifølge taksationskommissionen var det dog alt for lavt. Kommissionen har sat det op til ni kroner pr. kvadratmeter, hvilket er en stigning på 50 procent.

Landbrug & Fødevarer, der har kørt sagen på vegne af de ni lodsejere, har selv vurderet, at tabet for lodsejerne ved rådighedsindskrænkningen ligger et sted mellem 13 og 15,5 kroner pr kvadratmeter.

Afgøres om et par dage

Fra Jens Gammelgaard, formand for Odder-Skanderborg Landboforening, lyder det, at han forventer, at lodsejerne tager sagen videre til overtaksationskommissionen. Det er i hvert fald både hans, L&F’s og L&F’s advokat Håkun Djurhuus’ anbefaling, fortæller han.

- Det er op til lodsejerne at beslutte, hvad de vil. De har til fredag til at melde tilbage, og jeg tror, at de vil køre videre, siger han, og fortæller, at han sammen med chefjurist i Landbrug & Fødevarer, Charlotte Bigum Lynæs, i mandags havde møde med lodsejerne, hvor afgørelsen fra taksationskommissionen blev gennemgået.

- Den her afgørelse er et skridt i den rigtige retning, men der er stadig et stykke vej til, at vi er helt deroppe, hvor vi mener, at vi skal være. Men lodsejerne har fået medhold i, at det er en alt for lav pris, som de er blevet tilbudt af kommunen. Seks kroner er alt for lidt, og det har vi også fået medhold i, siger han.

Han fortæller, at der i øvrigt ikke var enighed i taksationskommissionen. Et enkelt medlem var parat til at give 10,5 kroner pr. kvadratmeter i erstatning, hvilket er blevet skrevet ind i afgørelsen.

- Så ligner det i hvert fald lidt mere det, som vi mener, at erstatningen bør være, siger han og tilføjer:

- Og det er altså utroligt, at vi har et samfund, som vil være bekendt at tryne en gruppe mennesker bare for at få noget billigt vand. Når man handler, så må man altså betale markedsprisen, og det er skes kroner pr. kvadratmeter jo langt fra, siger Jens Gammelgaard.

Lang vej endnu

Jens Gammelgaard fortæller, at han nu håber, at overtaksationskommissionen kommer til at arbejde en del hurtigere, end det var tilfældet med taksationskommissionen. Han er dog ikke optimist.

- Ja, der kan jo nemt gå et halvt års tid igen, før vi har en afgørelse derfra. Og så ender det muligvis også ved domstolene bagefter, så vi snakker måske to år endnu, før den her sag er endeligt afgjort, siger han om sagen, der allerede har kørt i flere år.

Den efterhånden meget omtalte sag fra Beder tog sin begyndelse helt tilbage i 2013, hvor Aarhus Kommune lancerede indsatsplanerne om at forbyde brug af pesticider i et område på cirka 600 hektar.

Ifølge Jens Gammelgaard burde processen speedes op, da erstatningens størrelse også må formodes at få indvirkning på den bølge af frivillige aftaler, som skal indgås over hele landet inden udgangen af 2022, når det kommer til de boringsnære beskyttelsesområder BNBO.

Vigtigt signal

Fra chefjurist i L&F, Charlotte Bigum Lynæs, lyder det i en pressemeddelelse, at hun mener afgørelsen sender et vigtigt signal, selvom man ikke er helt i mål, når det kommer til erstatningens størrelse:

- Det er væsentligt, at kommunerne stopper med at give et standardiseret forslag om erstatning til berørte lodsejere. Kommunerne må ud og vurdere den reelle værdinedgang af ejendommen som produktionsjord med så markante restriktioner som disse forbud. I tilfældene her henviser kommunen til, at omlægning til økologi er muligt, men det er ikke et reelt alternativ, siger hun.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

 

 

Læs også