Landmand får ophævet gødsknings- og sprøjteforbud

Landmand Simon Christiansen fra Langholt har fået medhold i en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over et sprøjte- og gødskningsforbud, som Aalborg Kommune har tildelt ham. L&F kalder afgørelsen for et stort skridt i rigtig retning for landmændene.

Aalborg Kommune har ikke hjemmel til at påbyde landmand Simon Christiansen ikke at bruge gødning og sprøjtemidler på sin bedrift i Langholt.

Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet besluttet. Nævnet ophæver forbuddet i sin helhed. Kommunen udstedte påbuddet tilbage i 2017 med henvisning til Miljøbeskyttelseslovens §26a, da den vurderede, at der blandt andet var stigende nitratproblemer ved det nærliggende Horsens-Langholt Vandværk.

Det er den paragraf, kommunerne benytter, når de laver indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet.

Agri Nord og siden Landbrug & Fødevarer har ved advokat Håkun Djurhuus klaget på vegne af Simon Christiansen. Ifølge Landbrug & Fødevarer er afgørelsen usædvanlig klar. Kommunen har nemlig simpelthen ikke godtgjort, at forbuddet er nødvendigt.

L&F tilfreds

I afgørelsen bliver det fastslået, at der ikke på baggrund af en indsatsplan kan fastsættes krav om nitratudvaskning, der er lavere end grænseværdien på 50 mg/l.

Afgørelsen vækker stor tilfredshed hos Landbrug & Fødevarers chefjurist Charlotte Bigum Lynæs.

- Vi har hele tiden påpeget, at kommunerne har bevisbyrden for, at et forbud er nødvendigt og ikke bare hensigtsmæssigt.  Et forbud er så indgribende for en landmand, at vidensgrundlaget skal være præcist og anvendeligt i den konkrete sag.  Det er ikke tilfældet i Simon Christiansens sag; for så vidt heller ikke i andre sager, som vi har bragt videre til domstolene, siger Charlotte Bigum Lynæs.

Hun vurderer, at afgørelsen vil bidrage til øget fokus på andre lignende sager.

- Jeg er meget tilfredshed med, at klagenævnets afgørelse er så klar. Der er nu lagt en nedre grænse for kommunernes tilgang til at bruge § 26 a til at udstede påbud. Det er særdeles positivt. For landmændene er denne afgørelse et stort skridt i den rigtige retning, siger Charlotte Bigum Lynæs.

Håber det er enden

Fra Simon Christiansen, der er mælkeproducent, lyder det til Effektivt Landbrug, at han håber, at afgørelsen kan blive punktummet i sagen. Han føler sig dog langt fra sikker.

- Jeg er meget glad for afgørelsen. Ind til videre i hvert fald, men nu må vi se, om kommunen ikke bare begynder forfra igen.

- Deres pengekasse er jo uendelig, siger han.

Simon Christiansens sag tog sin begyndelse helt tilbage i 2014, da Aalborg Kommune mente, at der var nitratproblemer ved det nærliggende vandværk. Han blev først tilbudt en kompensation på 110.000 kroner pr. hektar, hvilket han fandt alt for lidt. Især fordi, at han med påbuddet ville være nødt til at fjerne 15 køer fra sin produktion.

- I 2017 fandt jeg og min landboforening ud af, at min jord var eksproprieret. Men da jeg aldrig har fået hverken nogle penge eller papirer fra kommunen, så fortsatte jeg med at dyrke jorden, som det passede mig, siger han.

Forurener ikke

Simon Christiansen er overbevist om, at han ikke forurener grundvandet med nitrat. Han fortæller, at han ligger med en udvaskning på 35 mg nitrat pr. liter, og den er svagt faldende. Aalborg Kommune ville have udvaskningen ned under det halve af grænseværdien. Nemlig 25 mg nitrat pr. liter.

Fra Simon Christiansen lyder det, at de arealer, som det handler om, »ligger lige i baghaven«, og grænser op til god majsjord.

- Jeg ville ikke bare kunne finde erstatningsjord andet sted, siger han.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

 

Læs også