Nye kapitelstakster

Kapitelstaksterne for hvede og byg i 2019 er nu offentliggjort.

Danmarks Statistik har offentliggjort de nye kapitelstakster for 2019 for byg og hvede – det vil sige de gennemsnitlige kornpriser fra høst til slutningen af året.

Statistikken viser, at kapitelstaksterne er faldet i 2019 på grund af en høst, der var 38 procent større end i 2018.

Den store høst medførte et fald i prisen på 13 procent for byg og 17 procent for hvede.

Statistikken viser udviklingen i kapitelstaksten fordelt på otte regionale områder.

  Kapitelstakster, kr. pr. 100 kg 2018 2019
Byg Hele landet 133,9 117,00
  Sjælland med omliggende øer 129,87 113,51
  Lolland-Falster med omliggende øer 129,32 123,05
  Bornholm 125,35 107,26
  Fyn med omliggende øer 132,40 111,56
  Sønderjylland 131,67 118,57
  Østjylland 135,98 117,38
  Vestjylland 140,37 120,21
  Nordjylland 132,7 116,02
Hvede Hele landet 136,44 113,93
  Sjælland med omliggende øer 132,00 108,33
  Lolland-Falster med omliggende øer 125,30 109,59
  Bornholm 119,20 99,21
  Fyn med omliggende øer 138,42 115,42
  Sønderjylland 139,05 117,76
  Østjylland 139,43 116,02
  Vestjylland 140,68 118,56
  Nordjylland 137,87 116,56

Kilde: www.statistikbanken.dk

Variabel afgift

Mange baserer deres aftaler på en variabel forpagtningsafgift efter kapitelstakster for at undgå at havne i en situation med med høje faste forpagtningspriser og lave kornpriser.

En variabel aftale tager typisk udgangspunkt i 30 tønder korn ganget med kapitelstaksten, eventuelt korrigeret i forhold til hektarstøtten. Nogle handler efter en model med en fast del svarende til hektarstøtten og en variabel del koblet op på prisen på Matifbørsen en bestemt dato. 

Kapitelstaksten udtrykker de gennemsnitlige salgspriser pr. 100 kg, som landmænd har opnået ved salg til kornhandlere af henholdsvis byg og hvede, i perioden fra høstens begyndelse til udgangen af december i høståret.

Kapitelstaksten er beregnet på grundlag af indberetninger fra erhvervsdrivende, der handler med korn. Opgørelsen følger faktureringen og ikke et eventuelt tidligere kontrakttidspunkt.

mip

Læs også