bannerPos

Nye kapitelstakster

Den relativt gode høst i 2019 medførte et fald i prisen på 13 procent for byg og 17 procent for hvede, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Arkivfoto
24-02-2020 10:57

Kapitelstaksterne for hvede og byg i 2019 er nu offentliggjort.

Danmarks Statistik har offentliggjort de nye kapitelstakster for 2019 for byg og hvede – det vil sige de gennemsnitlige kornpriser fra høst til slutningen af året.

Statistikken viser, at kapitelstaksterne er faldet i 2019 på grund af en høst, der var 38 procent større end i 2018.

Den store høst medførte et fald i prisen på 13 procent for byg og 17 procent for hvede.

Statistikken viser udviklingen i kapitelstaksten fordelt på otte regionale områder.

  Kapitelstakster, kr. pr. 100 kg 2018 2019
Byg Hele landet 133,9 117,00
  Sjælland med omliggende øer 129,87 113,51
  Lolland-Falster med omliggende øer 129,32 123,05
  Bornholm 125,35 107,26
  Fyn med omliggende øer 132,40 111,56
  Sønderjylland 131,67 118,57
  Østjylland 135,98 117,38
  Vestjylland 140,37 120,21
  Nordjylland 132,7 116,02
Hvede Hele landet 136,44 113,93
  Sjælland med omliggende øer 132,00 108,33
  Lolland-Falster med omliggende øer 125,30 109,59
  Bornholm 119,20 99,21
  Fyn med omliggende øer 138,42 115,42
  Sønderjylland 139,05 117,76
  Østjylland 139,43 116,02
  Vestjylland 140,68 118,56
  Nordjylland 137,87 116,56

Kilde: www.statistikbanken.dk

Variabel afgift

Mange baserer deres aftaler på en variabel forpagtningsafgift efter kapitelstakster for at undgå at havne i en situation med med høje faste forpagtningspriser og lave kornpriser.

En variabel aftale tager typisk udgangspunkt i 30 tønder korn ganget med kapitelstaksten, eventuelt korrigeret i forhold til hektarstøtten. Nogle handler efter en model med en fast del svarende til hektarstøtten og en variabel del koblet op på prisen på Matifbørsen en bestemt dato. 

Kapitelstaksten udtrykker de gennemsnitlige salgspriser pr. 100 kg, som landmænd har opnået ved salg til kornhandlere af henholdsvis byg og hvede, i perioden fra høstens begyndelse til udgangen af december i høståret.

Kapitelstaksten er beregnet på grundlag af indberetninger fra erhvervsdrivende, der handler med korn. Opgørelsen følger faktureringen og ikke et eventuelt tidligere kontrakttidspunkt.

mip

Sociale grise vokser hurtigere

Forskning viser, at genetisk selektion for sociale egenskaber øger tilvæksten hos krydsninger. Samtidig viser foreløbige resultater, at grise i grupper med høje sociale avlsværdier har færre ørebid og er roligere.

Arealet under vådfoderkrybben er ikke fast gulvareal

Miljøstyrelsen har i en række helpdisk-svar beskrevet, at arealet under vådkrybben ikke kan medregnes som andel af det faste gulv. Ifølge Seges Svineproduktion har husdyrbrug, som hidtil har medregnet arealet under krybbe som fast gulvareal, mulighed for enten en retlig eller fysisk lovliggørelse.

Fleksibiliteten er det vigtigste

Egentlig er Väderstad Tempo-præcisionssåmaskinen grundlæggende udviklet til i højt tempo at tilså klodens enorme majsarealer. På fynske Hofmansgave anvendes maskinen især fordi den er så fleksibelt og med samme præcision sår både roer, spinat, raps og majs, siger driftsleder Dennis Hansen.

Måske den perfekte såmaskine til maskinstationen og driftsfællesskaber

De kommende Espro-såmaskiner fra Kuhn vil ifølge importøren, MI, få mange nye features, som kun vil gøre maskinen endnu mere velegnet og fleksibel til maskinstationer, driftsfællesskaber og hos landbrug med maskinsamarbejder.

Vårbyghøst i juli

På Østfyn blev høsten af vårbyg indledt i denne uge. Blandt andet på Langløkkegård i Kullerup.

Køberne kommer tilbage i afgrødemarkedet

Der har ikke været den store efterspørgsel efter afgrøder hen over sommermånederne. Det er der til gengæld nu, hvor salgs- og høstpresset så småt ebber ud. Det er blandt andet Kina, der udnytter de forholdsvis lave priser for afgrøder og kollapset i dollarkursen til at booke store tonnager fra især USA.

Styr på efterafgrøderne

Nu, hvor høsten er i fuld gang, gælder det om også at få styr på efterafgrøderne.
Side 1 af 1887 (37730 artikler)Prev1234567188518861887Next