bannerPos

Nye kapitelstakster

Den relativt gode høst i 2019 medførte et fald i prisen på 13 procent for byg og 17 procent for hvede, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Arkivfoto
24-02-2020 10:57

Kapitelstaksterne for hvede og byg i 2019 er nu offentliggjort.

Danmarks Statistik har offentliggjort de nye kapitelstakster for 2019 for byg og hvede – det vil sige de gennemsnitlige kornpriser fra høst til slutningen af året.

Statistikken viser, at kapitelstaksterne er faldet i 2019 på grund af en høst, der var 38 procent større end i 2018.

Den store høst medførte et fald i prisen på 13 procent for byg og 17 procent for hvede.

Statistikken viser udviklingen i kapitelstaksten fordelt på otte regionale områder.

  Kapitelstakster, kr. pr. 100 kg 2018 2019
Byg Hele landet 133,9 117,00
  Sjælland med omliggende øer 129,87 113,51
  Lolland-Falster med omliggende øer 129,32 123,05
  Bornholm 125,35 107,26
  Fyn med omliggende øer 132,40 111,56
  Sønderjylland 131,67 118,57
  Østjylland 135,98 117,38
  Vestjylland 140,37 120,21
  Nordjylland 132,7 116,02
Hvede Hele landet 136,44 113,93
  Sjælland med omliggende øer 132,00 108,33
  Lolland-Falster med omliggende øer 125,30 109,59
  Bornholm 119,20 99,21
  Fyn med omliggende øer 138,42 115,42
  Sønderjylland 139,05 117,76
  Østjylland 139,43 116,02
  Vestjylland 140,68 118,56
  Nordjylland 137,87 116,56

Kilde: www.statistikbanken.dk

Variabel afgift

Mange baserer deres aftaler på en variabel forpagtningsafgift efter kapitelstakster for at undgå at havne i en situation med med høje faste forpagtningspriser og lave kornpriser.

En variabel aftale tager typisk udgangspunkt i 30 tønder korn ganget med kapitelstaksten, eventuelt korrigeret i forhold til hektarstøtten. Nogle handler efter en model med en fast del svarende til hektarstøtten og en variabel del koblet op på prisen på Matifbørsen en bestemt dato. 

Kapitelstaksten udtrykker de gennemsnitlige salgspriser pr. 100 kg, som landmænd har opnået ved salg til kornhandlere af henholdsvis byg og hvede, i perioden fra høstens begyndelse til udgangen af december i høståret.

Kapitelstaksten er beregnet på grundlag af indberetninger fra erhvervsdrivende, der handler med korn. Opgørelsen følger faktureringen og ikke et eventuelt tidligere kontrakttidspunkt.

mip

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36226 artikler)Prev1234567181018111812Next