En test af føllets frygt kan øge sikkerheden i ridesporten

Nyt studie ved Aarhus Universitet viser, at frygtsomme heste kan udpeges i en meget tidlig alder ved hjælp af en objektiv frygttest.

HESTE Frygtsomme dyr er ofte vanskelige og farlige at håndtere. Én af de hyppigste årsager til rideulykker er, at hesten bliver bange, og her er det ofte børn og unge, det går ud over. Ifølge tal fra Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital er ridning den farligste fritidssport, der findes i Danmark, når man ser på alvorsgraden af personskader. Det oplyses blandt andet i en artikel på hjemmesiden for DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet.

I artiklen beskrives netop, hvordan der forskes i arbejdet for større sikkerhed i hesteverdenen. De seneste resultater fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet (AU) har vist, at det er muligt at identificere de mest frygtsomme heste, allerede som føl, ved hjælp af en objektiv frygttest. Dette er vigtig viden i forhold til hestens fremtidige brug.

 

Fokus på stress, frygt og indlæring

Bag undersøgelsen står lektor Janne Winther Christensen, som siden 2001 har forsket i heste. Hun har i sit arbejde haft særligt fokus på hestes stressfølsomhed, frygtsomhed og indlæringsevne og kender til vigtigheden af at forstå hestes adfærd og frygtreaktioner:

- Nogle rideulykker sker på grund af hændelige uheld, som for eksempel at hesten snubler og falder. Denne type uheld kan være svære at forudse. Men den del af ulykkerne, som skyldes, at hesten bliver bange, er rent faktisk noget, vi kan gøre noget ved, fortæller Janne W. Christensen, og uddyber:

- Hvis vi tidligt i hestenes liv, kan udpege dem, som er mest tilbøjelige til at udvise frygtreaktioner, så vil vi kunne få dem i hænderne på hestekyndige mennesker, der kan give dem den rette træning fra starten. Dermed vil det faktisk være muligt at undgå rigtigt mange af de alvorlige ulykker.

Ifølge Janne W. Christensen kan alle heste i princippet trænes til ikke at flygte, når de bliver bange. Men det kræver enormt meget erfaring, tid og tålmodighed. Derfor ender det desværre ofte galt, hvis den meget frygtsomme hest havner i uerfarne hænder og ikke bliver mødt med den rette forståelse og træning. Sikkerhed i arbejdet med heste er selvsagt noget, der ligger Janne W. Christensen meget på sinde. Ud over at forske og undervise på området, er hun en flittig og populær foredragsholder i hesteverdenen. Her deler hun ud af sin viden om, hvordan vi kan forebygge ulykker i ridesporten.

Læs meget mere om studiet via dca.au.dk under nyheder.

cab

Læs også