bannerPos

Mangler to-tre høstdage i kornet

Klitgaard Agro manglede i går middag at høste cirka 180 hektar kornafgrøder fordelt på 50 hektar byg, 50 hektar havre og 80 hektar hvede. Dertil kommer to dage i de 190 hektar hestebønner.

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
03-09-2019 07:27
180 hektar kornafgrøder og 190 hektar hestebønner venter på Klitgaard Agros tre 35 fods Claas Lexion-mejetærskere.

- Vi er tæt på mål.

Driftsleder Mads Lindemann har haft en hektisk debut som driftsleder i marken på Klitgaard Agro A/S i Ulsted nær Hals i Vendsyssel.

- Vinterbyg og frø gik rigtigt fint, da vi indledte høsten. Men siden har det været meget ustadigt i vejret. Alene i august har vi hos os fået mere end 250 mm regn, og det har sat sit præg på høstarbejdet, forklarer Mads Lindemann om sin første sæson som ansvarlig for markdriften på landbruget, der driver 2.100 hektar jord.

Aktuelt vurderer han, at Klitgaard Agro mandag middag manglede at høste cirka 180 hektar kornafgrøder fordelt på 50 hektar byg, 50 hektar havre og 80 hektar hvede.

Dertil kommer to dage i de 190 hektar hestebønner, som står modne på markerne.

100 hektar i døgnet

Bedriften råder over tre 35 fods Claas Lexion-mejetærskere, det køres i 10 meters CTF-system (faste kørespor).

- Vi har haft meget stor gavn af den seneste tids tørvejr, hvor vi har kunnet høste 100 hektar i døgnet. Det har virkelig gjort en forskel, pointerer driftslederen.

Bedriften har i mere end 20 år kørt pløjefrit. Senest er direkte såning – no till – blevet indført. Og Mads Lindemann er ikke i tvivl om, at det har haft betydning i høst.

- Vi har ikke siddet fast én eneste gang. Det skyldes uden tvivl no till, vurderer driftslederen.

Må droppe raps-mål

Men udfordringer har der alligevel været nok af. Og den sene høst betyder samtidig, at såningen af raps er blevet skubbet.

- Vi har sået 50 hektar raps. Jeg håber, vi kan nå yderligere 50 hektar. Men vi når ikke op på de 250 hektar vinterraps, vi havde planlagt. Til gengæld må vi glæde os over, at vi for egnen har høstet udbytter i kornet, som er til den rigtigt flotte side, forklarer Mads Lindemann. Hans vurdering er, at de 600 hektar hvede har givet 8 tons pr. hektar i gennemsnit.

Kornet opfodres på bedriften, hvor der produceres omkring 120.000 slagtesvin årligt.  

Om Klitgaard Agro

Jorden drives i AB Agro ApS og MB Agro ApS, der køber maskinstationsarbejde og driftsledelse hos Klitgaard Agro A/S. 

Afgrødesammensætningen er hovedsageligt foderafgrøder: byg, hvede, havre og hestebønner. Samt salgsafgrøder som raps, frøgræs og afgrøder til biogasproduktion.  

Målet for bedriftens planteavl er at dyrke gode, sunde afgrøder, der kan sikre foder til omkring 120.000 slagtesvin og aftage husdyrgødningen fra husdyrproduktionen. 

Virksomheden leverer årligt mere end 8 millioner kg grisekød til dansk fødevareproduktion og eksport til Storbritannien. 

Bedriften har i mere end 20 år dyrket efter principperne om pløjefri dyrkning. Direkte såning – no till – er indenfor de seneste år blevet den overvejende dyrkningsmetode.

- Vores dyrkningsmetoder reducerer dieselforbruget, skåner jorden og binder mere CO2 og er derved skånsom for miljøet og naturen, pointeres det.  

Kilde: Klitgaard Agro