Pas på dine afgrøder under og efter høst

Af Kasper Holm Kristensen, planteavlskonsulent ved LMO

I det meste af et år er afgrøderne blevet passet og plejet. Nu skal der høstes, og det er mindst lige så vigtigt at passe afgrøden nu.

Opbevaring af korn kan være en kunst og selv i de fineste og dyreste lagre ødelægges kvaliteten af kornet, hvis ikke visse retningslinjer følges. Ligeledes skal høsten foretages på det rigtige tidspunkt.
Inden kornet lægges ind, skal lageret være grundig rengjort for at undgå angreb af skadedyr i kornet, som er gårdens skattekiste. Indtrængning af vand er nogle steder et problem, og det skal også løses hurtigst mulig for at sikre en salgs- og brugbar vare. 
Det er specielt huller i taget, som kan være et problem, men også indtrængning nedefra.
Når der blæses i kornet, så har luften det på samme måde som os – vi finder den nemme vej. I hele lageret skal der være en ensartet vare i vandrette lag, så luften tvinges gennem hele stakken. Tjek altid, at der kommer luft igennem alle steder. Det kan gøres med et stykke plastic på op til en kvadratmeter, hvis ikke andet haves. Ved indlægning skal der ske en fordeling af varen, specielt i forhold til fugtigt korn eller urenheder, som der kan være i et enkelt læs eller hele partiet. 
Ved indlægning af kornet kan det være endog meget varmt og måske fugtigt, så den nye høst skal straks efter indlægning beluftes og nedtørres. Nedtørring skal ske straks, fordi det bevarer kvaliteten og er langt billigere. I et gennemsnitsår vil det med varme koste 25-30 procent ekstra at nedtørre kornet i september frem for august, fordi luften er mere tør og varm. 
Med det varme og tørre vejr som vi har nu, er der ikke behov for tilsætning af varme. Når kornet er nedtørret, så skal kolde dage bruges til at køle kornet ned. For at holde kornet friskt skal det beluftes med koldt luft cirka en gang om måneden.

Hvad er den rigtige vandprocent?

I skrivende stund er det desværre stadig tørt, varmt og ingen udsigt til regn. Der er dog ingen tvivl om, at regnen vil komme på et tidspunkt. Vinterbyghøsten er nu stort set færdig, og kornet er høstet tørt, men efter nogle få dage, hvor kornet har slået sig, er vandindholdet oftest steget med to til fem procent vand. Det betyder, der er blevet et tørringsbehov og for at bevare kornets kvalitet bedst mulig, er det vigtig, at det nedtørres hurtigt. 
Årsagen til at kornet slår sig er blandt andet, at der er kerner, som stadig er delvis grønne og som afgiver en del fugt til de omgivne kerner. Ved levering til grovvaren i høst udtages en prøve, som ligger en dag eller to, inden den analyseres, og her vil vandprocenten oftest stige lidt. Omvendt kan der under meget tørre forhold også være grund til at kornet ikke bliver for tørt. Du vil ikke blive afregnet for det vand som mangler op til cirka 15 procent vand.

Det rigtige høsttidspunkt 

Høstkapaciteten er de fleste steder let presset, og der skal høstes i to til tre uger. Det rigtige høsttidspunkt for korn er når det er modent, men det kan ikke opfyldes i alle tilfælde på grund af optimering af kapacitet. 
Ved høst 14 dage efter kornet er modent, så tabes op til 25 procent under våde forhold, mens tabet under konstant tørre forhold er tæt på nul. Det kan i år lyde som en dårlig vittighed at behandle dette emne, men på et tidspunkt begynder det at regne. 
Hvis du har en bare lidt presset kapacitet, så er anbefalingen at komme i gang og måske bruge lidt penge på tørring de første par høstdage. Tidlig start giver en øget høstkapacitet. 
I modsætning til korn tabes der ikke udbytte i raps ved at lade det stå. Tværtimod er der mulighed for at øge udbyttet ved at lade det stå nogle dage eller måske uger. Det er selvfølgelig specielt raps, som høstes direkte, der har mulighed for at tage lidt ekstra på. Spiring i skulpen har vi set i specielt et år, nemlig 2010. Risiko for spiring af raps inden høst er tilstede, hvis det er fugtig og samtidig varmt.
 

Læs også