Markager vinder retssag mod BL

Professor Stiig Markager var ikke injurierende, da han i et debatindlæg skrev, at kvælstofudledningen siden 2010 er steget med 700 tons om året. Men han er stadig manipulerende overfor landbruget, mener Bæredygtigt Landbrug.

Det blev en klar sejr til professor Stiig Markager, da Byretten i Hillerød for nylig frikendte professoren for injurier. Sagen var rejst af Bæredygtigt Landbrug, der påstod i anklageskriftet, at Markager i et debatindlæg i Berlingske i 2019 skrev, at udledningen af kvælstof siden 2010 er steget med 700 tons om året. En stigning der ikke fremgår af Novana-rapporten, som er Aarhus Universitets officielle afrapportering over udviklingen af kvælstofudledningen.

Udtalelserne førte, efter et længere tilløb, til, at Bæredygtigt Landbrug i oktober 2019 stævnede Stiig Markager.

Landbrugsforeningen med 3.000 medlemmer havde ikke kunnet få Aarhus-professoren til at trække sin påstand om den stigende kvælstofudledning tilbage. Ifølge Stiig Markager er hans påstand underbygget af den bagvedliggende data, som Novana-rapporten er baseret på.

- Ikke æreskrænkende

Ifølge retten kunne udtalelsen ikke definres som æreskrænkrænkende for Bæredygtigt Landbrug eller dens medlemmer.

- Retten fandt, at professorens udtalelse var baseret på en forskningsanalyse af data og fremsat i forbindelse med den offentlige debat til en berettiget varetagelse af en væsentlig samfundsmæssig interesse, og den var ikke – hverken efter sit indhold eller den kontekst, den var fremsat i – udtryk for forhold, der kunne tilregnes Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug eller dets medlemmer som subjektivt dadelværdigt. Professorens udtalelse var derfor ikke egnet til at krænke nogens ære, lyder det i dommen. 

Hos Bæredygtigt Landbrug har man dog ikke fortrudt, at man i sin tid anlagde sagen mod professoren, siger direktør i BL, Hans Aarestrup.

- Retsmødet i Hillerød viste med al ønskelig tydelighed, at Markagers påstande om en signifikant stigning i kvælstofudledningen til kystvandene på ingen måde kan aflæses i de officielle Novana-rapporter om miljøets tilstand. Derfor har sagen givet os fremdrift, hvad fagligheden angår – og det har nu affødt en ny dialog med Aarhus Universitet, som vi har bedt om at sende de beregninger, der ligger til grund for Stiig Markagers forvandling af tallene, siger han i en pressemedelelse.

- Manipulerende professor

Under retsmødet forklarede Stiig Markager, at der ligger 20.000 datapunkter pr. år bag opgørelsen over kvælstofudledningen i Novana-rapporten. Det er de data, han har baseret sine statistiske beregninger på. Data der ligger til grund for, at han siger, at kvælstofudledningen er steget med 700 tons om året siden 2010, og som altså fik Bæredygtigt Landbrug til at lægge sagen an.

Selvom sagen blev tabt, mener organisationen, at sagen undervejs viste, at Stiig Markager blandt andet med sit valg af årstal for på standen – 2010 – forsøgte at manipulere. Undervejs fortalte Hans Thodsen – som er hovedforfatter til Novana-rapporterne – således, at en teknisk fejl på målingsniveau gør, at data for netop 2010 er exceptionelt dårlige, og at det derfor er misvisende at tage udgangspunkt i dette år. 

Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug skal nu betale sagens omkostninger til både Stiig Markager, Akademikerne og Dansk Magisterforening. Beløbene lyder på 40.000 kroner til professoren og to gange 10.000 kroner til hver af de to foreninger. 

 

Læs også