Nordfyns kommune kører på klimavenlig biodiesel

Et samarbejde mellem kommunen og Emmelev A/S sikrer et forsøg med biodiesel fra den lokale virksomhed i Otterup.

Borgmester Morten Andersen og medejer af Emmelev A/S Morten Simonsen giver håndslag på samarbejdet.

Nordfyns kommune vil nu prøvekøre den lokale biodiesel. Som et forsøg skal medarbejderne på Materialegården i Nr. Esterbølle ved Bogense nu tanke 100 procent klimavenlig biodiesel fra Emmelev A/S på kommunens dieselbiler.

Det blev forleden markeret af borgmester Morten Andersen (V), som klippede et bånd på tanken med biodiesel. Dermed kan kommunens medarbejdere komme i gang med forsøget.

Emmelev A/S har i en lang række tilfælde lavet lignende aftaler, og eksempelvis i Nordjylland har både et korn- og foderstofselskab, Mollerup Mølle, samt Morsø Taxi- og Busselskab tanket udelukkende biodiesel på deres køretøjer. 

Også Odense Havn deltager i et lignende projekt, og i Esbjerg er et norsk fragtskib blevet tanket med udelukkende biodiesel fra Emmelev. Det har fungeret uden problemer, lyder meldingerne, og dermed bekræfter de danske erfaringer udviklingen i Sverige, hvor en stor del af den samlede flåde af tunge lastbiler og busser kører på 100 procent biodiesel.

Morten Andersen sagde i forbindelse med indvielse af forsøget, at han er glad for, at Nordfyns Kommune nu er en del af arbejdet for mere klimavenlig transport, og han fremhævede, at kommunen selvfølgelig skal bruge den biodiesel, der produceres lokalt og på grundlag af raps dyrket på marker i kommunen. 

Fortrænger 72 procent CO2

- Landbruget fylder meget i Nordfyns Kommune, og det er vi glade for. Det skal fortsætte, og det sikrer vi først og fremmest ved fortsat at give erhvervet de gode vilkår på de områder, vi som kommune kan være med til at præge, sagde Morten Andersen.

- Emmelev A/S er en del af landbruget, og det er blevet mere synligt i kommunen, at virksomheden spiller en rolle for den grønne omstilling. Derfor er jeg glad for det samarbejde om klimavenlig biodiesel, som vi har indledt, sagde Morten Andersen.

Formand for VU i Odense, Andreas Larsen, samt folketingsmedlemmerne Erling Bonnesen (V) og tidligere energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) deltog også ved præsentationen af det nye samarbejde, og det samme gjorde flere leverandører og kunder.

Lars Chr. Lilleholt fremhævede, at det er oplagt at fynboerne får gavn af, at Emmelev producerer det klimavenlige brændstof:

- Mange ved ikke, at der produceres biodiesel her på Fyn, men det er tilfældet, og det er så klimavenligt, at det fortrænger 72 procent CO2. Det er da til at tage og føle på for den vognmand her på Fyn, som ellers står til at skulle investere i en el-lastbil, sagde Lars Chr. Lilleholt.

Erling Bonnesen understregede, at der er brug for et stort eksportorienteret dansk landbrug som en vigtig del af motoren i landdistrikterne:

- Herfra skal lyde ros til Emmelev A/S og medejer Morten Simonsen for det store og visionære arbejde med udvikling og produktion af biodiesel og stor ros til landmændene for at dyrke rapsen, sagde Erling Bonnesen. 
 

Læs også