Fuld opbakning til biogas-bestyrelses kamp for bedre afregningspriser

På et netop afholdt medlemsmøde i leverandørforeningen Sønderjysk Biogas a.m.b.a. var der bred enighed om kun at levere de kontraktmæssige mængder, så længe forhandlingerne med driftsselskabet Sønderjysk Biogas Bevtoft ikke munder ud i en højere afregningspris.

Tirsdag aften den 21. september var der indkaldt til medlemsmøde i leverandørforeningen Sønderjysk Biogas a.m.b.a., og fremmødet var næsten fuldtalligt.

På mødet redegjorde den samlede bestyrelse nærmere for de forhandlinger, der i en længere periode har pågået mellem leverandørselskabet Sønderjysk Biogas a.m.b.a. og driftsselskabet Sønderjysk Biogas Bevtoft A/S.

Andelsselskabets bestyrelse arbejder benhårdt på at sikre en fair afregningspris til leverandørerne, men desværre er forhandlingerne med driftsselskabet gået i hårdknude, lyder det fra Erling Christensen, formand for Sønderjysk Biogas a.m.b.a., i en pressemeddelelse.

- Den fastlåste situation betyder, at leverandørerne fremover reducerer deres leverancer til præcis den mængde, de har kontrakt på, selvom driftsselskabet gerne modtager en del mere til anlægget. På mødet var der bred enighed om kun at levere de kontraktmæssige mængder, indtil der kan opnås en markedskonform pris, fortsætter Erling Christensen.

Håber på fremskridt i forhandlinger

Der var ifølge pressemeddelelsen stor ros fra leverandørerne til bestyrelsen, og medlemmerne gav deres fulde opbakning til, at bestyrelsen kan tage alle nødvendige skridt i arbejdet med at opnå en fair afregningspris for gylle og dybstrøelse.

- Fra de fremmødte blev der udtrykt håb om, at der snart kommer en åbning i forhandlingerne, så der kan landes en aftale. Ellers kan konsekvensen blive at se sig om efter alternative afsætningsmuligheder, lyder det i meddelelsen.

Læs også