Frygtet giftstof fundet i oksekød fra køer ved Odense

Giftstoffet PFOS er fundet i oksekød fra en kogræsserforening ved Odense. Kødet bør ikke spises, vurderer Fødevarestyrelsen ifølge mediet Ing.dk.

Giftstoffet PFOS er ifølge mediet Ing.dk fundet i oksekød fra en kogræsserforening i Odense. Fødevarestyrelsen vurderer, at de fundne mængder er så høje, at kødet ikke bør spises. 
PFOS, der regnes for at være kræftfremkaldende, er næsten umuligt at opløse, når først det er i kroppen. 

Medlemmerne af kogræsserforeningen vil nu have svar på, om de har PFOS i blodet.

- Vi har det dårligt med det. Vi har heldigvis ikke spist noget af dette års kød og har nu smidt det ud, men vi har haft køer gående på det konstaterede PFOS-forurenede areal siden 2018, hvor vi har spist kødet, siger Ulf Løbner-Olesen, bestyrelsesmedlem i Seden Strandby Kogræsserlaug, til Ingeniøren.

- Nu vil vi gerne have svar på, om vi er inficeret med det her, og i så fald hvor meget eller hvor lidt det er.

Årsag ukendt

Det er ifølge Ing.dk uvist, hvor PFOS-forureningen i Odense stammer fra. Ifølge grundejeren Vandcenter Syd kan det stamme fra tre kilder: en æbleplantage fra 1980’erne. spildevandsslam, der blev opbevaret direkte på jorden, og sand og grus fra slamsugere og renseanlæg.

- Vi er rigtig kede af, at de er havnet i den situation. Vi har jo bare villet hjælpe ved at tilbyde, at de kunne græsse på vores areal, siger spildevandschef Ivan Vølund til mediet.
PFOS er en del af en gruppe stoffer, som er blevet brugt i blandt andet brandskum på brandskoler, brandøvelsespladser, m.v. Det blev udfaset i 2011.

I november udpegede landets kommuner 25 risikoområder, hvor der kan være en mulig sundhedsrisiko, fordi der tidligere har ligget brandøvelsespladser i områderne.
I 2021 dukkede PFOS op i en mark ved Korsør, hvor køer græssede ved siden af en brandskole. 118 borgere fik derefter målt forhøjede værdier af stoffet i blodet.

Ingeniøren skriver, at PFOS-indholdet i oksekødet fra Odense er omkring 100 gange mindre end i sagen fra Korsør.

Læs også