Forsøgsordning for frilandsbyer fanger an

Frem mod 1. juni kan kan landsbyer og øer repræsenteret ved lokalråd eller foreninger tilkendegive interesse for at blive en del af en forsøgsordning, der potentielt kan frisætte lokalområdet fra regelsæt og lovgivning. Ordningen giver landsbyerne mulighed for at beskrive udviklingsprojekter og idéer, der ikke kan realiseres på grund af specifik lovgivning eller regelsæt.  

- De gode idéer spirer frem i landdistrikterne, men ofte bremses projekterne allerede i planlægningsfasen, fordi lovgivning og regler spænder ben. Med en forsøgsordning for frilandsbyer og -øer træder lokalråd og foreninger ind i forlængelse af frikommuneforsøgene og sættes fri af rammetænkning. Ordningen giver dem dermed mulighed for at puste liv i forliste projekter, der potentielt kan gøre en forskel for lokalområdet, forklarer formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Forsøgsordningen er indgået på baggrund af den politiske aftale »Mere liv i bymidter og landdistrikter«. Formålet er i første omgang at afdække interessen for ordningen, der potentielt kan give landsbyer og øer mulighed for at få dispensation fra lovgivning, der på den ene eller anden måde hindrer udviklingspotentialet i et afgrænset område. 
 

Læs også