Manglede beviser: Ingen tiltale rejst mod 38 sønderjyske landbrug efter mistanke om svig

Anklagemyndigheden har mandag afsluttet samtlige sager uden at rejse tiltale.

Sagerne stammer fra den 16. juli 2019, hvor Landbrugsstyrelsen anmeldte 38 sager mod 38 landbrug og deres konsulenter for overtrædelse af straffelovens § 289 a til Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det skete på baggrund af styrelsens mistanke om svig i forbindelse med ansøgninger om økonomisk støtte.

- Syd- og Sønderjyllands Politi har efterforsket anmeldelserne, ligesom den lokale anklagemyndighed har foretaget en juridisk vurdering af sagskomplekset, lyder det i en nyhed fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

De berørte parter er blevet orienteret om beslutningen tidligere i dag.

20 af sagerne er blevet henlagt på grund af forældelse.

18 af sagerne er blevet påtaleopgivet eller henlagt på grund af bevisets stilling. Det betyder, at anklagemyndigheden efter en konkret vurdering af hver enkelt sag ikke har fundet tilstrækkeligt bevis for, at der har fundet svig sted. 

Der er tale om et omfattende sagskompleks, hvilket også har påvirket sagsbehandlingstiden. Sagsbehandlingstiden har dog ikke haft indflydelse på vurderingen af beviserne i de 18 sager, der er sluttet på bevisets stilling.

Læs også