Fandt højt PFAS-indhold i vilde ænder

Analyser af brystkød og lever fra vilde ænder skudt på Harboøre Tange viser et indhold af PFAS, som overskrider grænseværdierne op til 28 gange.

Miljøstyrelsen har netop modtaget resultaterne af PFAS-analyser af brystkød og lever fra ti andefugle, som er skudt på Harboøre Tange før jul. Ænderne havde et højt indhold af PFAS. Fundet stemmer overens med resultaterne fra tidligere undersøgelser af ænder fra Harboøre Tange.

PFAS-indholdet i både lever- og kødprøver lå for næsten alle ænderne over grænseværdierne – og i ét tilfælde var PFAS-indholdet 28 gange grænseværdien. Kun i en enkelt krikand fra tangen lå PFAS-indholdet under, og én anden lå omkring grænseværdien. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Fødevarestyrelsen advarer generelt mod at spise fødevarer, som indeholder giftige stoffer i koncentrationer over grænseværdierne, og derfor er det ikke tilrådeligt at spise kød fra ænder skudt på Harboøre Tange.

PFAS er sundhedsskadeligt for både dyr og mennesker, og det ophobes i kroppen og opkoncentreres i leveren. Det betyder, at der generelt er et højere niveau af PFAS i leverprøverne, og man skal derfor være særligt varsom med at spise lever fra vildt.

Der er ikke jagt på Harboøre Tange. Naturstyrelsen, der ejer arealet, havde tidligere et jagtlejemål, men det er ikke forlænget i 2022.

Lavere niveauer i Østdanmark

Ud over undersøgelserne på Harboøre Tange har Miljøstyrelsen også fået udtaget prøver af brystkød og lever fra ænder skudt på Agger Tange, Ringkøbing Fjord og på Nyord ved Møn.

Resultaterne fra Agger Tange og Ringkøbing Fjord foreligger ikke endnu, men prøverne fra Nyord er analyseret. Kun i en enkelt af ti ænder fra Nyord lå PFAS-indholdet i brystkødet omkring grænseværdien, mens indholdet i de øvrige brystkødprøver var under grænseværdien. I to leverprøver lå PFAS-indholdet noget over grænseværdien. 

Endelig har Miljøstyrelsen fået prøveresultater fra to rådyr og to harer skudt ved Flyvestation Værløse på Sjælland. Her ligger indholdet af PFAS i alle prøver under grænseværdierne.

Flere undersøgelser på vej

Analysearbejdet fortsætter i de kommende uger, hvor der vil komme flere resultater. Desuden vil analyseresultaterne blive sammenholdt med dyrenes alder for at få belyst, om der er sammenhæng mellem alder og indhold af PFAS i kroppen.

Grænseværdierne for PFAS fremgår af en EU-forordning fra december sidste år. Forordningen omfatter en række forskellige PFAS-stofgrupper, som har hver deres sæt af grænseværdier, og der er desuden forskel på grænseværdierne for brystkød og lever.

Miljøstyrelsen samarbejder med Danmarks Jægerforbund og Naturstyrelsen om PFAS-undersøgelserne og indsamling af prøver. Analyserne udføres dels af Fødevarestyrelsens laboratorium dels af miljølaboratoriet Eurofins.

Læs også